Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Eerlijk vergelijken
volledig onafhankelijk

ECB - actuele en historische rente Europese Centrale Bank

Wat doet de Europese Centrale Bank?

De Europese Centrale Bank (ECB) voert het monetaire beleid uit voor het Euro gebied. De belangrijkste taak is het in de hand houden van de inflatie. Hiervoor heeft de Europese Centrale Bank verschillende instrumenten tot zijn beschikking. Een belangrijk instrument is het rente-instrument.

Commerciële banken (zoals de ING, ABN AMRO en Rabobank) kunnen bij de Europese Centrale Bank geld opnemen. Op het moment dat zij van deze faciliteit gebruik maken betalen zij rente aan de ECB. Het hangt af van de hoogte van de opname welke rente in rekening wordt gebracht. Tot een bepaalde limiet wordt de zogenaamde herfinancieringsrente (refirente) berekend. Daarboven de marginale beleningsrente. Op het moment dat er gesproken wordt over "de rente van de ECB" gaat het meestal over de herfinancieringsrente. Op het moment dat de ECB de herfinancieringsrente verhoogt, wordt het dus duurder voor de banken om geld te lenen bij de ECB. Een dergelijke verhoging heeft vaak als gevolg dat de rentes die banken zelf doorberekenen ook omhoog gaan. De ECB kan dus door een verhoging of verlaging van de herfinancieringsrente de marktrente beïnvloeden. Het rente-instrument is daarom voor de ECB een heel doeltreffend instrument om de hoogte van de rente op de geldmarkt en daarmee de inflatie te sturen.

Actuele en historische tarieven ECB herfinancieringsrente

Hieronder vindt u een tabel en een grafiek waarin u de renteontwikkeling kunt zien van de Europese rente (herfinancieringsrente). Het bovenste tarief in de tabel is het actuele ECB herfinancieringsrente tarief. Deze gegevens worden bij iedere rentewijzing van de ECB geupdate.

Historische tente tarieven ECB
wijzigingsdatumrentetarief
10-03-20160,000 %
04-09-20140,050 %
05-06-20140,150 %
07-11-20130,250 %
02-05-20130,500 %
05-07-20120,750 %
08-12-20111,000 %
03-11-20111,250 %
07-07-20111,500 %
07-04-20111,250 %
07-05-20091,000 %
02-04-20091,250 %

ECB herfinancieringsrente

historie ECB herfinancieringsrente