Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Eerlijk vergelijken
volledig onafhankelijk

Fed - actuele en historische rente Amerikaanse centrale bank

Wat doet de Amerikaanse centrale bank?

De Amerikaanse centrale bank is bekend onder de afkorting Fed. Fed staat voor The Federal Reserve System of kortweg The Federal Reserve. De Fed is als centrale bank verantwoordelijk voor de monetaire politiek in de Verenigde Staten van Amerika. Dit houdt onder andere in dat de Fed de Amerikaanse inflatie binnen bepaalde grenzen probeert te houden. Een belangrijk instrument voor de Fed om invloed uit te oefenen op de economie en de inflatie is het beïnvloeden van de "federal funds rate" of te wel de Fed basisrente (base rate).

In tegenstelling tot bij de herfinancieringsrente van de ECB, stelt de Fed niet zelf de basisrente vast. De Fed voert dus zelf geen directe renteverlagingen of renteverhogingen door. De Fed heeft echter een aantal monetaire middelen om de geldhoeveelheid bij banken te beinvloeden. Daarmee kan de Fed indirect ook een sterke invloed uitoefenen op de basisrente.

Actuele Fed basisrente tarieven

Hieronder vindt u een tabel en een grafiek waarin u de renteontwikkeling kunt zien van de Amerikaanse rente (basisrente). Deze gegevens worden bij iedere rentewijzing van de Fed geupdate.

Historische rente tarieven Fed
wijzigingsdatumrentetarief
30-10-20191,750 %
18-09-20192,000 %
31-07-20192,250 %
19-12-20182,500 %
26-09-20182,250 %
13-06-20182,000 %
21-03-20181,750 %
13-12-20171,500 %
14-06-20171,250 %
16-03-20171,000 %
14-12-20160,750 %
16-12-20150,500 %

FED basisrente (base rate)

historie Fed herfinancieringsrente