Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Autofinanciering

Wat is een autofinanciering?

Onder een autofinanciering verstaan wij een persoonlijke lening (ook wel PL genoemd) waarbij het leenbedrag gebruikt wordt voor de aanschaf van een auto. Een persoonlijke lening is een kredietvorm waarbij bij het aangaan van de lening vrijwel alles vaststaat: de hoogte van de lening, de hoogte van de verschuldigde rente (vast rentetarief), de aflossingen en de looptijd van de lening. Dit houdt automatisch in dat een autofinanciering een vaste maandlast kent: de maandtermijn. Deze maandtermijn bestaat uit rente en aflossing. Tussentijds opnemen van afgeloste bedragen is bij een autofinanciering - in tegenstelling tot bij het doorlopende krediet - niet mogelijk.

Voordeel van de autofinanciering in de vorm van een persoonlijke lening is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent. Belangrijk is om de looptijd van de lening dusdanig te kiezen dat deze korter is dan de (economische) levensduur van de gekochte auto. Anders heeft u nog steeds een schuld uitstaan op het moment dat u al aan een nieuwe auto toe bent.

Actuele rentestanden persoonlijke lening vergelijken

Belangrijkste eigenschappen van de autofinanciering

We hebben de belangrijkste eigenschappen van een autofinanciering hieronder op een rij gezet:
  • vast leningsbedrag. Extra opnamen zijn niet mogelijk;
  • leenbedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van een auto;
  • vaste maandelijkse rente en aflossing, het maandbedrag staat vast;
  • vooraf afgesproken looptijd;
  • u kunt niet bij alle autoleningen tussentijds boetevrij extra bedragen aflossen;
  • soms zit er een overlijdensrisicoverzekering in de lening verwerkt.

Tarieven voor een autofinanciering

Een autofinanciering kent een vaste rente. Deze rente is uiteraard allereerst afhankelijk van de marktrente. Dit is de rente die de kredietverstrekker zelf moet betalen over zijn geld (dus de inkoopprijs voor de kredietverstrekker). Hoe hoger deze marktrente, des te hoger de rente op de persoonlijke lening. Naast de marktrente is er echter nog een flink aantal factoren die de hoogte van de rente kunnen bepalen. Wij hebben de belangrijkste hieronder op een rij gezet.

Hoogte van de lening

Vaak geldt dat het rentetarief lager wordt bij een hogere kredietlimiet.

Looptijd

Vaak kan gekozen worden uit verschillende looptijden. Hierbij kan gelden dat de rente per looptijd af kan wijken.

Persoonlijk risicoprofiel

Vaak wordt er door de kredietverstrekker per aanvrager een risicoprofiel gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar uw leeftijd, inkomenssituatie, kredietverleden, uitstaande kredieten, etc. Hoe lager het risico, des te scherper het tarief.

Aanvullende verzekeringen

Bij sommige producten zitten er in een persoonlijke lening verzekeringen verwerkt. Zo wordt vaak de constructie gehanteerd dat de lening vervalt indien de kredietnemer (degene die het geld geleend heeft) tijdens de looptijd van het krediet komt te overlijden. Aan de lening zit dan dus een overlijdensrisicoverzekering vast. Uiteraard betaalt u voor een dergelijke verzekering vaak een iets hogere rente.

Uit bovenstaande factoren blijkt dat niet iedereen voor hetzelfde rentepercentage in aanmerking komt! Sterker nog: tussen het laagste tarief dat geboden wordt en het hoogste tarief kan makkelijk 5% verschil zitten! Bovendien geldt dat niet alle maatschappijen op dezelfde wijze om met bovenstaande variabelen. Voordat u een autofinanciering afsluit doet u er dan ook heel verstandig aan om een uitgebreide vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders.