Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Doorlopend krediet

Wat is een doorlopend krediet?

Bij een doorlopend krediet mag u (de kredietnemer) van de kredietverstrekker geld opnemen, tot aan een vooraf vastgesteld maximaal bedrag (de kredietlimiet). U hoeft dus niet het volledige bedrag ineens op te nemen. Sterker nog: u bepaalt zelf welke bedragen u opneemt en wanneer. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente die u verschuldigd bent is variabel. U weet dus niet van te voren precies wat uw rentelasten zullen zijn. Tijdens de looptijd wordt de lening afgelost. Naast de vaste aflossingsbedragen kunt u op ieder moment boetevrij extra bedragen aflossen. Op het moment dat u een deel van de lening tussendoor afgelost heeft, kunt u op een later moment altijd weer besluiten om dit bedrag opnieuw op te nemen. Uiteraard weer tot maximaal de kredietlimiet.

Een doorlopend krediet wordt met name gekozen als flexibiliteit belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij u niet meteen het volledige bedrag nodig heeft. Of als u bij het aangaan van de lening nog niet precies weet hoeveel geld u nodig zult hebben. Een doorlopend krediet wordt ook vaak gekozen als u regelmatig geld te kort komt en het doorlopend krediet kunt gebruiken om deze tekorten op te vangen.

Laagste rente doorlopend krediet

Op deze site houden wij de actuele rentestanden bij van een groot aantal kredietverstrekkers. Opvallend is dat er sinds enige tijd (bijna) geen kredietverstrekkers meer zijn die een doorlopend krediet aanbieden. Deze kredietvorm is de laatste jaren geheel zo goed als verdwenen. Er zijn wel nieuwe leningen toegevoegd die wat kenmerken van de persoonlijke lening en het doorlopend krediet met elkaar combineren.

Wilt u alle actuele rentes van lenen vergelijken, klik dan hier

Belangrijkste eigenschappen van het doorlopende krediet

We hebben de belangrijkste eigenschappen van een doorlopend krediet hieronder op een rij gezet:
  • er wordt een limiet bepaald tot waar u geld op mag nemen (kredietlimiet);
  • u kunt afgeloste bedragen weer opnieuw opnemen. Maximaal tot aan de limiet;
  • u kunt vrijwillig extra bedragen aflossen;
  • u bent alleen rente verschuldigd over het opgenomen bedrag, niet over de kredietlimiet;
  • soms zit er een overlijdensrisicoverzekering in de lening verwerkt;
  • er geldt een variabel rentetarief.

Tarieven voor een doorlopend krediet

Een doorlopend krediet kent een variabele rente. Deze rente is uiteraard allereerst afhankelijk van de marktrente. Dit is de rente die de kredietverstrekker zelf moet betalen over zijn geld (dus de inkoopprijs voor de kredietverstrekker). Hoe hoger deze marktrente, des te hoger de rente op het doorlopende krediet. Naast de marktrente is er echter nog een flink aantal factoren die de hoogte van de rente kunnen bepalen. Wij hebben de belangrijkste hieronder op een rij gezet.

Hoogte van de lening

Vaak geldt dat het rentetarief lager wordt bij een hogere kredietlimiet.

Onderpand

Op het moment dat er sprake is van een onderpand (bijv. een huis) geldt vaak een veel lager tarief dan bij een blanco krediet.

Persoonlijk risicoprofiel

Vaak wordt er door de kredietverstrekker per aanvrager een risicoprofiel gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar uw leeftijd, inkomenssituatie, kredietverleden, uitstaande kredieten, etc. Hoe lager het risico, des te scherper het tarief.

Aanvullende verzekeringen

Bij sommige producten zitten er in het doorlopende krediet verzekeringen verwerkt. Zo kent een aantal doorlopende kredieten de constructie dat de lening vervalt indien de kredietnemer (degene die het geld geleend heeft) tijdens de looptijd van het krediet komt te overlijden. Aan de lening zit dan dus een overlijdensrisicoverzekering vast. Uiteraard betaalt u voor een dergelijke verzekering vaak een iets hogere rente.

Uit bovenstaande factoren blijkt dat niet iedereen voor hetzelfde rentepercentage in aanmerking komt! Sterker nog: tussen het laagste tarief dat geboden wordt en het hoogste tarief kan zo maar 5% verschil zitten! Bovendien geldt dat niet alle maatschappijen op dezelfde wijze om met bovenstaande variabelen. Voordat u een doorlopend krediet afsluit doet u er dan ook heel verstandig aan om een uitgebreide vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders. Voor een indicatie van de mogelijke rentetarieven voor een doorlopend krediet, hebben wij de minimale en maximale tarieven van de maatschappijen die wij in onze databases hebben zitten in onderstaande tabel op een rij gezet. De getoonde rentetarieven zijn effectieve jaarrentes.

Bijzondere vormen van een doorlopend krediet

Kredietmaatschappijen bieden vaak verschillende vormen van het doorlopend krediet aan. Hieronder hebben we een aantal bijzondere vormen onder elkaar gezet.

WOZ krediet

Onder een WOZ krediet verstaan wij een doorlopend krediet met uw eigen huis als onderpand. Hierbij kijkt de maatschappij naar de WOZ waarde van uw woning. Op het moment dat deze WOZ waarde voldoende hoog is, kan er een krediet verkregen worden.

Voor meer informatie over een WOZ krediet, klik hier.

Ouderen krediet / plus krediet

Vaak geldt bij een standaard doorlopend krediet dat de lening afbetaald moet zijn op het moment dat de kredietnemer een bepaalde leeftijd bereikt. Tegenwoordig worden speciaal voor oudere kredietnemers leenproducten ontworpen waarbij deze eindleeftijd opgerekt wordt. Vaak geldt dat er de mogelijkheid bestaat van het kwijtschelden van de lening bij overlijden (hiervoor geldt dan wel een hoger rentetarief).

Rente krediet

Bij een standaard doorlopend krediet geldt dat er tijdens de looptijd aflossingen plaatsvindt. Bij een Rente krediet wordt helemaal niet afgelost. Na een aantal jaren wordt het krediet opnieuw beoordeeld. Vaak wordt dan wel gekozen voor een vorm met aflossingen.