Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Welke factoren bepalen de maximale hoogte en rente van een lening

Niet iedereen kan hetzelfde bedrag lenen. Sterker nog: voor heel veel Nederlanders geldt dat ze helemaal geen lening af kunnen sluiten. En als een lening wel tot de mogelijkheden behoort, geldt bij een aantal kredietverstrekkers dat de ene klant een andere rente betaalt voor dezelfde lening dan een andere klant. Op deze pagina gaan we in op de factoren die bepalen of u een bepaalde lening kunt krijgen en of u te maken kunt krijgen met hogere rentes.

Direct de actuele rentes van lenen vergelijken
Online berekenen wat u maximaal kunt lenen

Inkomen

Op het moment dat u een lening aanvraagt, zal de kredietverstrekker uw inkomensgegevens opvragen. Hierbij wordt allereerst gekeken naar de hoogte van uw inkomen en daarnaast naar hoe bestendig uw inkomen is. Hoe hoger en bestendiger het inkomen, des te eenvoudiger het wordt om een lening aan te vragen en des te scherper de rentes. Hieronder ziet u een overzicht van de meest voorkomende inkomstenbronnen:

Lenen met vast dienstverband
Lenen met tijdelijk dienstverband
Lenen als ondernemer / zelfstandige
Lenen met een uitkering
Lenen met inkomen uit pensioen

Gezinssituatie

Bij het aanvragen van een lening wordt rekening gehouden met de maandlasten die de aanvrager heeft. Deze maandlasten worden niet per aanvrager bepaald, maar men gaat uit van standaardberekeningen van het NIBUD. Hierbij is onder andere de gezinssituatie van belang. Zo gaat men ervan uit dat een alleenstaande lagere maandlasten heeft dan een getrouwd stel met kinderen. Een alleenstaande kan - als de rest van de factoren gelijk is - daarom meer lenen dan een gezin met kinderen.

Leeftijd

Kredietverstrekkers hanteren allen een minimum en maximum leeftijd. Kinderen (jonger dan 18 jaar) en hoogbejaarden kunnen vaak geen lening krijgen. Hierbij bestaan echter grote verschillen tussen de verschillende kredietverstrekkers.

Uitgebreide informatie over de minimale en maximale leeftijd bij lenen

Woonsituatie

Iemand die een eigen woning heeft kent andere kosten dan iemand met een huurhuis of iemand die op kamers (of inwonend) is. Kredietverstrekkers houden hier rekening mee. Bovendien blijkt dat er statistisch gezien verschillen bestaan tussen de verschillende typen woonsituatie als gekeken wordt naar de betaalmoraal. In zijn algemeenheid wordt ervan uitgegaan dat mensen met een eigen woning betere betalers zijn, zodat kredietverstrekkers het hebben van een eigen woning vaak als voordeel zien. Dit kan terugkomen in de vorm van betere voorwaarden.

Uitstaande leningen en BKR coderingen

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt van alle Nederlanders bij welke kredieten er lopen. Daarnaast wordt bijgehouden of de rente en aflossing op deze kredieten altijd netjes voldaan is. Bij het aanvragen van een lening zal de kredietverstrekker vrijwel altijd een BKR toetsing doen. Op het moment dat iemand al lopende kredieten heeft, kan dat de ruimte om extra te lenen sterk beperken. Als uit de BKR toetsing blijkt dat er in het verleden betalingsproblemen zijn geweest met uitstaande leningen (achterstandscodering bij het BKR), zal het afsluiten van een lening heel moeilijk worden.

Gewenst leenbedrag

Alle kredietverstrekkers hanteren een minimum en maximum leenbedrag. Onder de 2500 euro en boven de 75000 euro wordt het lastig een consumptief krediet af te sluiten. Niet voor alle leenbedragen is de rente gelijk. Vrijwel alle kredietverstrekkers hanteren een staffel. Dat houdt in dat de hoogte van de rente afhangt van het leenbedrag. Meestal geldt hierbij dat de rente lager wordt naarmate het leenbedrag hoger wordt.

Direct de actuele rentes van lenen vergelijken

Verzekeringen

Bij een aantal leningen zit een overlijdensrisicoverzekering in de lening verwerkt. Op het moment dat de aanvrager van de lening komt te overlijden, wordt de lening volledig of gedeeltelijk kwijtgescholden. Dankzij deze verzekering worden nabestaanden niet opgezadeld met schulden en weet de kredietverstrekker zeker dat de lening bij overlijden (deels) terugbetaald wordt. Voor leningen met een dergelijke verzekering geldt vaak een hogere rente.

Uitgebreide informatie over het kwijtschelden van de lening bij overlijden

Leenrente fiscaal aftrekbaar?

Hoeveel u netto kwijt bent aan de af te sluiten lening, hangt af van de vraag of de rente fiscaal aftrekbaar is. Dat kan aan de orde zijn als u een lening afsluit voor een verbouwing aan uw eigen woning. De rente over een persoonlijke lening is dan net zo aftrekbaar als hypotheekrente. Daardoor wordt de lening netto per maand een stuk goedkoper.

Uitgebreide informatie over de aftrekbaarheid van leenrente