Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Huurkoop

Wat is huurkoop?

Huurkoop is een kredietvorm waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast object, bijvoorbeeld een auto. Bijzondere van huurkoop is dat de koper van het object pas officieel eigenaar van het object wordt na betaling van de laatste termijn. Vanwege de verhoogde zekerheid die de kredietverstrekker heeft op terugbetaling van de lening, gelden bij huurkoop vaak scherpere tarieven dan bij andere vormen. Bij huurkoop worden vooraf de looptijd, rente en aflossingen vastgelegd.

Belangrijkste eigenschappen van huurkoop

We hebben de belangrijkste eigenschappen van huurkoop hieronder op een rij gezet:
  • de lening is altijd gebonden aan een vast object;
  • het eigendom van het object gaat pas over na betaling van de laatste termijn;
  • er geldt een vaste maandelijkse rente en aflossing, het maandbedrag staat vast;
  • de looptijd staat vast;
  • u kunt vaak niet boetevrij extra bedragen aflossen;
  • er geldt vaak een zeer scherpe rente ivm de koppeling van de lening met het onderpand;
  • soms zit er een overlijdensrisicoverzekering in de lening verwerkt.

Tarieven voor huurkoop

Omdat huurkoop vaak gekoppeld is aan een specifiek product, kunnen wij geen rentes van huurkoop vergelijken. Algemeen gesproken, kent huurkoop een vaste rente. Deze rente is uiteraard allereerst afhankelijk van de marktrente. Dit is de rente die de kredietverstrekker zelf moet betalen over zijn geld (dus de inkoopprijs voor de kredietverstrekker). Hoe hoger deze marktrente, des te hoger de rente op het doorlopende krediet. Naast de marktrente is er echter nog een flink aantal factoren die de hoogte van de rente kunnen bepalen. Wij hebben de belangrijkste hieronder op een rij gezet.

Onderpand

Aangezien bij huurkoop de lening onlosmakelijk verbonden is met een onderpand, is de waarde van het onderpand een belangrijke factor.

Hoogte van de lening

Vaak geldt dat het rentetarief lager wordt bij een hogere lening.

Persoonlijk risicoprofiel

Vaak wordt er door de kredietverstrekker per aanvrager een risicoprofiel gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar uw leeftijd, inkomenssituatie, kredietverleden, uitstaande kredieten, etc. Hoe lager het risico, des te scherper het tarief.

Aanvullende verzekeringen

Soms zitten er in een huurkoop overeenkomst verzekeringen verwerkt. Zo wordt vaak de constructie gehanteerd dat de lening vervalt indien de kredietnemer (degene die het geld geleend heeft) tijdens de looptijd van het krediet komt te overlijden. Aan de lening zit dan dus een overlijdensrisicoverzekering vast. Uiteraard betaalt u voor een dergelijke verzekering vaak een iets hogere rente.

Uit bovenstaande factoren blijkt dat niet iedereen voor hetzelfde rentepercentage in aanmerking komt! Sterker nog: tussen het laagste tarief dat geboden wordt en het hoogste tarief kan makkelijk 5% verschil zitten! Bovendien geldt dat niet alle maatschappijen op dezelfde wijze om met bovenstaande variabelen. Voordat u lening afsluit doet u er dan ook heel verstandig aan om een uitgebreide vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders.