Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Lenen als ondernemer / zelfstandige

Kredietverstrekkers kijken naar verschillende factoren om te bepalen of ze iemand een lening willen verstrekken. Een hele belangrijke factor is het inkomen. Bij het inkomen wordt zowel naar de hoogte van het inkomen gekeken als het type inkomen. Kredietverstrekkers hanteren hierbij verschillende acceptatiecriteria per soort dienstverband. Een ondernemer / zelfstandige heeft volgens kredietverstrekkers minder zekerheid over zijn inkomen dan iemand met een vast dienstverband en daarom is het afsluiten van een lening als ondernemer/zelfstandige niet bij iedere kredietverstrekker mogelijk. Zelfs een lening aanvragen als ondernemer kan bij een aantal kredietverstrekers niet.

Direct de actuele leenrentes vergelijken

Langer of korter dan 3 jaar zelfstandig

Kredietverstrekkers die een lening verstrekken aan ondernemers, maken daarbij vaak onderscheid in de duur van het zelfstandig ondernemerschap. Er wordt dan gekeken hoelang men al zelfstandig is. Bent u langer dan 3 jaar zelfstandig dan is de kans groter dat u kunt lenen. Uiteraard moeten er dan wel cijfers worden overlegd die beoordeeld zullen worden. Het gaat daarbij dan om de cijfers van de afgelopen 3 jaar. Aan de hand van die cijfers wordt er bepaald of, en zo ja, hoeveel u kunt lenen. Bent u korter dan 3 jaar zelfstandig dan is de kans een stuk kleiner dat u een lening kunt aanvragen.

Lenen duurder als ondernemer?

Er zijn ook kredietverstrekkers die wel een lening verstrekken aan ondernemers, maar dan een renteopslag hanteren. Met andere woorden: lenen als ondernemer is dan duurder dan lenen met een vast dienstverband.

Andere factoren

Uiteraard kijken kredietverstrekkers naar meerdere factoren dan alleen de aard van het inkomen voordat ze een lening verstrekken. De belangrijkste en meest voorkomende factoren naast de aard van het inkomen zijn:
  • hoogte van het inkomen (hoeveel wilt u lenen ten opzichte van uw inkomen?);
  • woonsituatie en woonlasten;
  • Bureau Krediet Registratie (bij een negatieve registratie wordt zelden een lening verstrekt);
  • gezinssituatie (een alleenstaande heeft vaak lagere kosten dan een gezin met enkele kinderen);
  • leeftijd.