Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Lenen met een tijdelijk dienstverband

Kredietverstrekkers houden rekening met een groot aantal verschillende factoren bij de vraag of ze iemand een lening willen verstrekken en zo ja, tegen welke voorwaarden. Een hele belangrijke factor is het type inkomen. Kredietverstrekkers hanteren hierbij verschillende acceptatiecriteria per soort dienstverband. Een tijdelijk dienstverband geeft volgens de meeste kredietverstrekkers minder zekerheid dan een vast dienstverband en daarom is lenen met een tijdelijk dienstverband niet bij iedere kredietverstrekker mogelijk.

Direct de actuele rentes vergelijken

Tijdelijk dienstverband met of zonder intentieverklaring

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een leningaanvraag waarbij iemand een tijdelijk dienstverband met intentieverklaring heeft en iemand die een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring heeft. Een intentieverklaring wil zeggen dat de werkgever een verklaring op schrift zet, waarin deze de intentie uitspreekt om het tijdelijk dienstverband om te zetten naar een vast dienstverband als het functioneren gelijk blijft en ook de marktomstandigheden niet veranderen. Een aantal maatschappijen verstrekt alleen een lening bij een tijdelijk dienstverband als de werkgever een intentieverklaring afgegegeven heeft. Heeft u een tijdelijk dienstverband en wilt u lenen? Vraag dan aan uw werkgever of ze u een intentieverklaring willen verstrekken.

Lenen duurder of niet mogelijk

Er wordt vaker een krediet verstrekt aan iemand met een tijdelijk dienstverband met intentieverklaring dan wanneer de intentieverklaring ontbreekt. Er zijn ook kredietverstrekkers die wel een lening verstrekken, maar dan een renteopslag hanteren. Met andere woorden: lenen met een tijdelijk dienstverband is dan duurder dan lenen met een vast dienstverband.

Lagere lening

Het komt ook voor dat lenen met een tijdelijk dienstverband wel mogelijk is, zelfs tegen dezelfde rente, maar dan is de maximale lening lager. De maximale lening wordt dan bijvoorbeeld berekend met 70% van het inkomen.

Andere factoren

Uiteraard kijken kredietverstrekkers naar meerdere factoren dan het dienstverband alleen alvorens ze een lening verstrekken. De belangrijkste en meest voorkomende factoren naast het type dienstverband zijn:
  • hoogte van het inkomen;
  • woonsituatie en woonlasten;
  • Bureau Krediet Registratie (bij een negatieve registratie wordt zelden een lening verstrekt);
  • gezinssituatie (een alleenstaande heeft vaak lagere kosten dan een gezin met enkele kinderen);
  • leeftijd.