Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Persoonlijke lening

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening (ook wel PL genoemd) is een kredietvorm waarbij bij het aangaan van de lening vrijwel alles vaststaat: de hoogte van de lening, de hoogte van de verschuldigde rente (vast rentetarief), de aflossingen en de looptijd van de lening. Dit houdt automatisch in dat een persoonlijke lening een vaste maandlast kent: de maandtermijn. Deze maandtermijn bestaat uit rente en aflossing. Tussentijds opnemen van afgeloste bedragen is bij een persoonlijke lening - in tegenstelling tot bij het doorlopende krediet - niet mogelijk.

Voordeel van de persoonlijke lening is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent. Een persoonlijke lening wordt vaak gekozen indien grote aankopen gefinancierd worden. Denk hierbij aan een autofinanciering of een verbouwing van de eigen woning. Belangrijk is om de looptijd van de lening dusdanig te kiezen dat de looptijd van de lening korter is dan de (economische) levensduur van het gekochte product.

Laagste rente persoonlijke lening

Op deze site houden wij de actuele rentestanden bij van een groot aantal kredietverstrekkers. In onderstaande tabel ziet u voor verschillende bedragen de laagste en hoogste rente die momenteel door deze kredietverstrekkers aangeboden wordt als we kijken naar de persoonlijke lening.

Actuele laagste rente persoonlijke lening

leenbedrag min rente max rente
€ 5.0008,90 %14,00 %
€ 10.0007,80 %14,00 %
€ 25.0006,90 %14,00 %
€ 50.0006,90 %14,00 %
meer rentestanden persoonlijke lening
Wilt u alle actuele rentes van lenen vergelijken, klik dan hier

Belangrijkste eigenschappen van de persoonlijke lening

We hebben de belangrijkste eigenschappen van een persoonlijke lening hieronder op een rij gezet:
  • vast kredietbedrag. Extra opnamen zijn niet mogelijk;
  • vaste maandelijkse rente en aflossing, het maandbedrag (maandtermijn) staat vast;
  • vooraf afgesproken looptijd;
  • u kunt bij meerdere kredietverstrekkers niet boetevrij extra bedragen aflossen;
  • soms zit er een overlijdensrisicoverzekering in de lening verwerkt;
  • de betaalde rente kan fiscaal aftrekbaar zijn.

Tarieven voor een persoonlijke lening

Een persoonlijke lening kent een vaste rente. Deze rente is uiteraard allereerst afhankelijk van de marktrente. Dit is de rente die de kredietverstrekker zelf moet betalen over zijn geld (dus de inkoopprijs voor de kredietverstrekker). Hoe hoger deze marktrente, des te hoger de rente op de persoonlijke lening. Naast de marktrente is er echter nog een flink aantal factoren die de hoogte van de rente kunnen bepalen. Wij hebben de belangrijkste hieronder op een rij gezet.

Hoogte van de lening

Vaak geldt dat het rentetarief lager wordt bij een hoger leenbedrag.

Onderpand

Op het moment dat er sprake is van een onderpand (bijv. een huis of een auto) geldt vaak een veel lager tarief dan bij een blanco krediet. Als u de lening gebruikt voor het aankopen of verbeteren van een eigen woning, dan is de betaalde rente in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar.

Looptijd

Vaak kan gekozen worden uit verschillende looptijden. Hierbij kan gelden dat de rente per looptijd af kan wijken.

Persoonlijk risicoprofiel

Vaak wordt er door de kredietverstrekker per aanvrager een risicoprofiel gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar uw leeftijd, inkomenssituatie, kredietverleden, uitstaande kredieten, etc. Hoe lager het risico, des te scherper het tarief.

Aanvullende verzekeringen

Bij sommige producten zitten er in een persoonlijke lening verzekeringen verwerkt. Zo wordt vaak de constructie gehanteerd dat de lening vervalt indien de kredietnemer (degene die het geld geleend heeft) tijdens de looptijd van het krediet komt te overlijden. Aan de lening zit dan dus een overlijdensrisicoverzekering vast. Uiteraard betaalt u voor een lening met een dergelijke verzekering vaak een iets hogere rente.

Uit bovenstaande factoren blijkt dat niet iedereen voor hetzelfde rentepercentage in aanmerking komt! Sterker nog: tussen het laagste tarief dat geboden wordt en het hoogste tarief kan in sommige perioden bijna 10% verschil zitten! Bovendien geldt dat niet alle maatschappijen op dezelfde wijze om met bovenstaande variabelen. Voordat u een persoonlijke lening afsluit doet u er dan ook heel verstandig aan om een uitgebreide vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders.

Bijzondere vormen van een persoonlijke lening

Kredietmaatschappijen bieden vaak verschillende vormen van een persoonlijke lening aan. Hieronder hebben we een aantal bijzondere vormen onder elkaar gezet. Op het moment dat u een krediet analyse door ons uit laat voeren, zullen wij al deze vormen in onze analyse meenemen.

Senioren lening

Vaak geldt bij een standaard persoonlijke lening dat de lening afbetaald moet zijn op het moment dat de kredietnemer een bepaalde leeftijd bereikt. Tegenwoordig worden speciaal voor oudere kredietnemers leenproducten ontworpen waarbij deze eindleeftijd opgerekt wordt.

Autofinanciering

Op het moment dat iemand een auto koopt, wordt de aankoop vaak (voor een deel) gefinancierd. Een autofinanciering is dan ook een zeer vaak afgesloten kredietvorm. De rentetarieven zijn vaak afwijkend van blanco kredieten (lager).