Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Restschuldfinanciering

Bij het verkopen van een huis is het de bedoeling dat de resterende hypotheek wordt afgelost uit de opbrengst. Helaas lukt dat niet altijd. Soms is de verkoopprijs lager dan de openstaande hypotheekschuld. Dan blijft er een restschuld over na verkoop. Om zo’n verkoop te kunnen doen moet de bank toestemming geven. Na de verkoop is er immers geen hypothecaire zekerheid meer voor de overblijvende schuld. Daardoor loopt de bank meer risico om haar geld niet terug te krijgen.

Restschuld terugbetalen

Als de bank akkoord is gegaan met de verkoop, betekent dat niet dat de restschuld niet terugbetaald hoeft te worden. Het blijft een verplichting om deze schuld gewoon terug te betalen. Daarvoor is een restschuldfinanciering nodig. Koopt u een ander huis, dan is het misschien mogelijk om de restschuld mee te financieren in de nieuwe hypotheek. De Gedragscode Hypothecaire Financiering en de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bieden daarvoor ruimte, en sommige banken werken eraan mee. Niet alle geldverstrekkers zijn echter bereid om een restschuld mee te financieren in een hypotheek.

Consumptieve restschuldfinanciering

Lukt het meefinancieren in een hypotheek niet, dan is een andere leenvorm nodig om de restschuld terug te betalen. Dat kan bijvoorbeeld met een persoonlijke lening, maar ook met een doorlopend krediet. Welke leenvorm meer geschikt is hangt af van de situatie.

Fiscale aftrek leenrente

De rente die betaald wordt over een gefinancierde restschuld is door een tijdelijke regeling fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbaarheid geldt voor 15 jaar, voor restschulden die zijn ontstaan na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018. Voor de aftrek geldt geen verplichting om op de schuld af te lossen. In theorie is het dus mogelijk om een aflossingsvrij krediet af te sluiten waarover alleen rente betaald wordt. Dan geldt na de 15 jaar aftrek wel dat de schuld nog volledig openstaat, terwijl de fiscale ondersteuning vervalt. Verstandiger is om de lening voor de restschuld in die 15 jaar ook daadwerkelijk af te lossen. Banken zullen dat doorgaans ook als eis stellen.

Hoeveel rente voor restschuld?

Over een lening voor een restschuld wordt natuurlijk rente in rekening gebracht. Hoeveel rente betaalt u in totaal? Dat is afhankelijk van een aantal factoren:
  • Hoogte van de restschuld
  • Hoogte van de leenrente
  • Looptijd van de lening
Deze drie factoren bepalen de maandlast van het krediet. Om na te gaan hoeveel rente u in totaal betaalt voor een krediet, vermenigvuldigt u allereerst de maandlast met het aantal maanden van de looptijd. Daar haalt u de gefinancierde restschuld vanaf. Het bedrag dat overblijft is hetgeen u in totaal aan rente betaalt. U zult zien: een kortere looptijd zorgt voor een hogere maandlast, maar voor lagere totale kosten van uw restschuld.

Actuele rente consumptieve leningen vergelijken
Actuele rente hypotheken vergelijken