Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

WOZ krediet

Wat is een WOZ krediet?

Onder een WOZ krediet verstaan wij een doorlopend krediet speciaal voor eigenaren van een koopwoning. Hierbij wordt naar de WOZ-waarde van uw woning gekeken om te kunnen bepalen voor welke kredietlimiet u in aanmerking komt. U hoeft het geld niet voor uw woning te gebruiken. U hoeft evenmin naar de notaris en er is geen taxatierapport nodig (het is geen tweede hypotheek). De voorwaarden zijn verder gelijk als bij een "normaal" doorlopend krediet, alleen is de geboden rente vaak veel scherper. Dit hangt samen met het feit dat u een eigen woning heeft waardoor de kredietverstrekker uw risico lager inschat.

Bij een doorlopend krediet mag u (de kredietnemer) van de kredietverstrekker geld opnemen, tot aan een vooraf vastgesteld maximaal bedrag (de kredietlimiet). U hoeft dus niet het volledige bedrag ineens op te nemen. Sterker nog: u bepaalt zelf welke bedragen u opneemt en wanneer. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente die u verschuldigd bent is variabel. U weet dus niet van te voren precies wat uw rentelasten zullen zijn. Tijdens de looptijd wordt de lening afgelost. Naast de vaste aflossingsbedragen kunt u op ieder moment boetevrij extra bedragen aflossen. Op het moment dat u een deel van de lening tussendoor afgelost heeft, kunt u op een later moment altijd weer besluiten om dit bedrag opnieuw op te nemen. Uiteraard weer tot maximaal de kredietlimiet.

Een doorlopend krediet wordt met name gekozen als flexibiliteit belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij u niet meteen het volledige bedrag nodig heeft. Of als u bij het aangaan van de lening nog niet precies weet hoeveel geld u nodig zult hebben. Een doorlopend krediet wordt ook vaak gekozen als u regelmatig geld te kort komt en het doorlopend krediet kunt gebruiken om deze tekorten op te vangen.

Een belangrijk nadeel van het WOZ krediet is - omdat het een doorlopend krediet betreft - dat de rente niet aftrekbaar is. Ook niet als de lening gebruikt wordt voor de verbouwing van de eigen woning. Omdat de rente van een persoonlijke lening bij een verbouwing wel fiscaal aftrekbaar kan zijn, wordt tegenwoordig bij een verbouwing vrijwel altijd voor een persoonlijke lening gekozen. Het WOZ krediet komt daardoor steeds minder voor. Sterker nog: wij kennen geen kredietverstrekker die momenteel een WOZ-krediet aanbiedt.

Belangrijkste eigenschappen van het WOZ krediet

We hebben de belangrijkste eigenschappen van een WOZ krediet hieronder op een rij gezet:
  • een WOZ krediet kent zeer scherpe tarieven en is alleen beschikbaar voor eigenaars van een koopwoning;
  • er wordt een limiet bepaald tot waar u geld op mag nemen (kredietlimiet);
  • u kunt afgeloste bedragen weer opnieuw opnemen. Maximaal tot aan de limiet;
  • u kunt vrijwillig extra bedragen aflossen;
  • u bent alleen rente verschuldigd over het opgenomen bedrag, niet over de kredietlimiet;
  • soms zit er een overlijdensrisicoverzekering in de lening verwerkt;
  • er is geen taxatie nodig en u hoeft niet naar de notaris (lage kosten);
  • er geldt een variabel rentetarief.
  • de rente is niet fiscaal aftrekbaar

Tarieven voor een WOZ krediet

Een WOZ krediet kent een variabele rente. Deze rente is uiteraard allereerst afhankelijk van de marktrente. Dit is de rente die de kredietverstrekker zelf moet betalen over zijn geld (dus de inkoopprijs voor de kredietverstrekker). Hoe hoger deze marktrente, des te hoger de rente op het doorlopende krediet. Naast de marktrente is er echter nog een flink aantal factoren die de hoogte van de rente kunnen bepalen. Wij hebben de belangrijkste hieronder op een rij gezet:

Hoogte van de lening

Vaak geldt dat het rentetarief lager wordt bij een hogere kredietlimiet.

Aanvullende verzekeringen

Voor een aantal WOZ kredieten geldt dat er verzekeringen verwerkt zitten in de lening. Zo wordt vaak de constructie gehanteerd dat de lening vervalt indien de kredietnemer (degene die het geld geleend heeft) tijdens de looptijd van het krediet komt te overlijden. Aan de lening zit dan dus een overlijdensrisicoverzekering vast. Uiteraard betaalt u voor een dergelijke verzekering vaak een iets hogere rente.

Uit bovenstaande factoren blijkt dat niet iedereen voor hetzelfde rentepercentage in aanmerking komt! Sterker nog: tussen het laagste tarief dat geboden wordt en het hoogste tarief kan makkelijk 5% verschil zitten! Bovendien geldt dat niet alle maatschappijen op dezelfde wijze om met bovenstaande variabelen. Voordat u een WOZ krediet afsluit doet u er dan ook heel verstandig aan om een uitgebreide vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders.