Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Eerlijk vergelijken
volledig onafhankelijk
Disclaimer
Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door HomeFinance B.V. en HomeFinance Financieel Adviesgroep B.V. uit Bilthoven (verder HomeFinance). Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. HomeFinance kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens (zoals rentes en andere tarieven), berekeningen of prognoses onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De berekeningen die op de site gemaakt kunnen worden en de daarbij behorende rapportages zijn op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie. De berekende waardes en de getrokken conclusies dient u als indicatief te beschouwen. De berekende waardes en getoonde rentepercentages zijn aan wijzigingen onderhevig. Voor de berekeningen worden zoveel mogelijk algemeen gehanteerde methoden gebruikt. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De website is puur bedoeld als informatiebron. U dient de informatie niet te beschouwen als een persoonlijk advies. Indien u op zoek bent naar een persoonlijk op maat gesneden advies, raden wij u aan om contact op te nemen met één van onze partners. Indien u op basis van de informatie op onze websites de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Op de website heeft u de mogelijkheid om naar aanleiding van de geleverde informatie een vervolgstap te ondernemen. U kunt hierbij denken aan het openen van een spaarrekening, het aanvragen van een adviesgesprek of het opvragen van een offerte. Voor al deze akties geldt dat HomeFinance op geen enkele wijze betrokken is bij deze vervolgstap. HomeFinance brengt het contact tot stand, de eventuele vervolgaktie (product afsluiten, afspraak, advies) wordt uitgevoerd door een groot aantal partners. HomeFinance aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de diensten van deze partners.

De ingevoerde gegevens bij de berekeningen en aanvragen zullen behandeld worden volgens de Wet op de privacy. Gegevens zullen nimmer aan andere organisaties dan HomeFinance en de samenwerkingspartners van HomeFinance beschikbaar gesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U heeft altijd het recht om uw gegevens uit onze databestanden te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Overname of vermenigvuldiging van de op deze site verstrekte informatie is - anders dan uitsluitend voor privégebruik - alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van HomeFinance is verkregen.