Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

De levenhypotheek

Wat is een levenhypotheek?

Een levenhypotheek is een hypotheekvorm die bestaat uit een combinatie van een hypothecaire lening en een gemengde levensverzekering (kapitaalverzekering). Bij de levenhypotheek wordt de hypothecaire lening tijdens de looptijd niet afgelost. In plaats daarvan betaalt de geldnemer maandelijks een premie voor de gemengde levensverzekering. Deze premie bestaat uit 2 bestanddelen:
  • een spaar- of beleggingsdeel. Hiermee wordt gespaard of belegd om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te kunnen lossen.
  • een overlijdensrisicodeel. Hierdoor kan (een deel van) de hypotheek afgelost worden bij vooroverlijden.
Er bestaat een groot aantal typen gemengde levensverzekeringen, waarbij het verschil met name tot uiting komt in de wijze waarop het spaar- of beleggingsdeel van de premie weggezet wordt. Indien de vergoeding die over het spaardeel ontvangen wordt, gekoppeld is aan de te betalen hypotheekrente, spreken we van een spaarhypotheek (andere vorm).

Bij een levenhypotheek biedt de fiscus de mogelijkheid om de levensverzekering aan te laten merken als een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Voor een KEW geldt dat over het opgebouwde vermogen in de kapitaalverzekering tijdens de looptijd geen vermogensbelasting in box 3 verschuldigd is. Hierdoor kan tijdens de looptijd van de hypotheek fiscaal gunstig vermogen opgebouwd worden.

De levenhypotheek is alleen nog beschikbaar voor bestaande hypotheekhouders die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een levenhypotheek op die woning hebben afgesloten. Zij kunnen deze bestaande levenhypotheek nog oversluiten, omzetten of meenemen naar een volgende woning zonder daarbij hun hypotheekrenteaftrek te verliezen. Ook de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) bij de hypotheek hebben of deze uiterlijk 1 april 2013 alsnog afgesloten hebben. Voor startende huizenkopers vanaf 1 januari 2013 is de levenhypotheek geen interessante optie meer, want als zij een levenhypotheek kiezen, hebben zij geen recht op hypotheekrenteaftrek. Om hypotheekrenteaftrek te krijgen, moeten starters kiezen voor een annuiteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Actuele hypotheekrentes van de levenhypotheek vergelijken

Voordelen levenhypotheek:

  • de bruto- en nettolasten blijven gedurende de looptijd gelijk (bij gelijke rente);
  • de fiscale renteaftrek blijft gedurende de looptijd gehandhaafd (mits vóór 2013 afgesloten);
  • door de kapitaalverzekering eigen woning, kan belastingvrij vermogen opgebouwd worden;
  • er is in feite sprake van een aflossingsvrije lening en een verpande polis. De polis kan meestal na aflossing van de hypotheek ongewijzigd worden voortgezet. Dit is handig indien men gaat verhuizen;
  • er zijn geldverstrekkers die de verzekeringen van een groot aantal verzekeraars als zekerheid voor de verpanding accepteren. Hierdoor kunt u de geldverstrekker met de gunstigste rentetarieven kiezen gecombineerd met de meest voordelige traditionele kapitaalverzekering.

Nadelen levenhypotheek:

  • vaak zitten er redelijk veel (verborgen) kosten in een verzekering verwerkt. De verzekeraars brengen deze kosten met name in de eerste jaren in rekening. Hierdoor is de eerste paar jaar verhoudingsgewijs een gering deel van de premie beschikbaar als zuivere spaar/beleggingspremie. Over het algemeen mag gesteld worden, dat afkoop van de polis gedurende de eerste 10 jaar bijzonder onvoordelig is;
  • er is vaak geen gegarandeerde uitkering waardoor u mogelijk met een restantschuld blijft zitten;
  • de levenhypotheek is voor startende huizenkopers vanaf 2013 vrijwel niet interessant meer doordat de hypotheekrente bij deze hypotheek dan niet aftrekbaar is.
Zoals hierboven al aangegeven, zijn er bij een levenhypotheek verschillende fiscale keuzes mogelijk. Dit kan fiscale voordelen met zich meenemen maar ook allerlei beperkingen waardoor de flexibiliteit gedurende de looptijd van de hypotheek minder wordt. Met name bij verhuizingen en/of grote veranderingen in de persoonlijke situatie, kan dit financieel erg nadelige gevolgen hebben. Gezien het ingewikkelde karakter van de fiscaliteiten rondom gemengde verzekeringen, kan het verstandig zijn hierover financieel advies in te winnen bij een deskundig adviseur.

Overzicht van de actuele hypotheekrentes van de levenhypotheek