Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

De lineaire hypotheek

Wat is een lineaire hypotheek?

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd van de hypotheek afgelost wordt. Dit gebeurt op basis van vaste, periodieke aflossingen (vaak maandelijks). Het aflossingsbedrag wordt berekend door het hypotheekbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen. Aan het eind van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost.

Vroeger was de lineaire hypotheek heel populair, maar vanwege de hypotheekrenteaftrek werd de lineaire hypotheek de laatste decennia niet veel meer gekozen. Dit kwam doordat er bij de lineaire hypotheek tijdens de looptijd snel wordt afgelost. Hierdoor neemt de hypotheekrenteaftrek in de loop van de tijd ook snel af. De komst van de bijleenregeling versterkte dit effect nog verder.

Deze regeling houdt in dat huizenbezitters bij het verkopen van hun eigen woning de eventuele overwaarde moeten inbrengen op de nieuwe woning. Overwaarde is het verschil tussen de verkoopprijs van de woning en de hoogte van de (aftrekbare) hypotheek. Overwaarde ontstaat door een waardestijging van de woning en/of aflossingen op het hypotheekbedrag. Bij een lineaire hypotheek verhoogt de huizenbezitter de overwaarde van de woning dus sneller, waardoor de fiscale aftrekmogelijkheden bij een eventuele verhuizing ook minder groot zijn.

Sinds 2013 is de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe huizenkopers echter een stuk strenger geworden. Sindsdien moeten zij verplicht voor een volledige annuiteiten- of lineaire hypotheek kiezen om een in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Daardoor is de lineaire hypotheek weer populairder geworden en eigenlijk weer helemaal terug van weggeweest.

Actuele hypotheekrentes van de lineaire hypotheek vergelijken

Voordelen lineaire hypotheek:

  • er wordt over de gehele looptijd genomen absoluut gezien minder rente betaald dan bij andere aflossingsvormen;
  • door de relatief snelle aflossing vanaf de aanvang van de lening vindt een snelle vermogensgroei plaats;
  • door de relatief snelle aflossing neemt het risico van een restschuld verhoudingsgewijs snel af;
  • door de periodieke aflossing dalen de jaarlijkse lasten gedurende de looptijd. Dit is vooral aantrekkelijk voor mensen die bijvoorbeeld in de toekomst minder willen gaan werken, of vervroegd uit willen treden. Het is ook interessant voor mensen met een risicovol beroep waarbij het risico bestaat dat het inkomen door omstandigheden in de toekomst lager kan komen te liggen;
  • voor starters (en bij verhogingen) zijn sinds 2013 de lineaire hypotheek en de annuiteitenhypotheek de enige toegestane hypotheekvormen om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.

Nadelen lineaire hypotheek:

  • de maandlasten zijn in de eerste jaren hoog;
  • door de relatief hoge lasten in de beginfase kan in veel gevallen een lagere hypotheek worden verkregen dan bij andere aflossingsvormen;
  • de hoogte van de fiscale aftrekbaarheid wordt gedurende de looptijd geringer, wat met name bij stijging van het inkomen nadelig is;
  • er is sprake van beperkt inflatievoordeel: dankzij de inflatie neemt de relatieve waarde van de hypotheekschuld in de loop van de tijd af. Indien er in het begin van de looptijd van de hypotheek veel afgelost wordt, wordt er minder van deze relatieve waardevermindering geprofiteerd.

Verplichte lineaire hypotheek:

Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank sneller dan bij andere vormen.

Overzicht van de actuele hypotheekrentes van de lineaire hypotheek
Bereken de maandlasten op HomeFinance.nl