Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

NHG - Nationale Hypotheek Garantie

Wat is NHG?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die binnen bepaalde voorwaarden wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Middels deze hypotheekgarantie staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker, mocht de hypotheeknemer zijn lasten niet meer (kunnen) voldoen. De geldverstrekker loopt hierdoor vrijwel geen risico meer en biedt daarom vaak een flinke korting op de hypotheekrentetarieven. Op het moment dat u voldoet aan de eisen van de NHG (zie hieronder), is het dan ook in de meeste gevallen zeer aantrekkelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten.

Doel van NHG

Het doel van de NHG is het bevorderen van het eigen woning bezit en het verbeteren van de kwaliteit hiervan. NHG was oorspronkelijk vooral gericht op mensen met een laag inkomen. Echter, gezien het feit dat NHG in 2023 verkregen kan worden voor hypotheken tot € 405.000 (in 2022 was de grens nog € 355.000 / 2021 € 325.000 / 2020 € 310.000 / 2019: € 290.000), geldt dat je tegenwoordig een aanzienlijk inkomen moet verdienen om voor de maximale NHG-lening in aanmerking te komen.

Voordelen van NHG

Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woning garant voor het door u geleende bedrag. Daardoor rekent de geldverstrekker een lagere rente. Deze korting die u krijgt op de rente als de NHG wordt toegekend kan zelfs oplopen tot meer dan 1 procent! Van dit voordeel blijft u jaarlijks profiteren.

Er geldt nog een voordeel, te weten de woonlastenfaciliteit. De woonlastenfaciliteit is bedoeld voor mensen met een NHG hypotheek die als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van hun partner tijdelijk niet meer in staat zijn hun woonlasten te betalen. Op dat moment wordt gekeken welk gedeelte van de hypotheeklast nog betaalbaar is. Deze lasten dienen gewoon betaald te worden. Het gedeelte van de woonlasten dat niet meer te betalen is, wordt bij de hypotheek gevoegd. Dit bedrag dient in de toekomst uiteraard weer terugbetaald te worden: het geeft mensen die tijdelijk in de problemen zijn gekomen de mogelijkheid een moeilijke periode te overbruggen zonder dat ze hun woning moeten verkopen.

Kosten van NHG

Voor de NHG moet u eenmalig een premie betalen: de NHG borg. Deze NHG borg is voor 2023 - net als in 2022 - vastgesteld op 0,6 procent van het hypotheekbedrag (in 2021 en 2020 was dat 0,7 procent van het hypotheekbedrag). Deze kosten zijn eenmalig aftrekbaar.

Voorwaarden van NHG

Niet iedereen komt in aanmerking voor NHG. We hebben de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een NHG hypotheek hieronder op een rij gezet:

Hypotheekbedrag maximaal € 405.000 (in 2022 was dat nog € 355.000)

U heeft in 2023 de mogelijkheid om een hypotheek met NHG af te sluiten als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan € 405.000. Dat maximale bedrag - ook wel de kostengrens genoemd - is inclusief alle bijkomende kosten. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens nog 6 procent hoger, namelijk € 429.300,- (2022: € 376.300,-).

Voldoen aan de woonquote

Indien u voldoet aan bovenstaande eis, zal de NHG uw financiële situatie beoordelen om te bepalen of u het door u gewenste bedrag mag lenen. Uw maximale leenbedrag bepaald wordt aan de hand van de zogenaamde woonquote. Dit is de verhouding tussen de toekomstige woonlasten en uw inkomen. Niet iedere vorm van inkomen wordt door de NHG op dezelfde wijze meegenomen. Op het moment dat het inkomenonzeker of instabiel is, kan het zijn dat dit inkomen maar gedeeltelijk of zelfs totaal niet meegenomen wordt in de berekeningen. Daarnaast wordt er gekeken of er bijzondere maandlasten zijn in de vorm van (persoonlijke) kredieten of alimentatie. Deze maandlasten kunnen de mogelijkheden flink beperken.
 • Tijdelijk dienstverband
  In verband met inkomen uit tijdelijke dienstverband gaat de NHG er van uit dat er een intentieverklaring van de werkgever verkrijgbaar is. Dit houdt in dat de werkgever aangeeft dat de intentie aanwezig is om het tijdelijke dienstverband voort te zetten. Mocht er geen intentieverklaring verkrijgbaar zijn, dan zal dit inkomen volgens NHG normen niet meegenomen worden.
 • Sociale uitkering
  In verband met inkomen uit een sociale uitkering gaat de NHG er van uit dat deze blijvend is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit inkomen volgens NHG normen niet meegenomen worden.
 • Zelfstandige
  In verband met inkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf kent de NHG de regel dat je een Inkomensverklaring Ondernemer aan moet leveren. Dit is een verklaring opgesteld door experts die vaststellen met welk inkomen gerekend mag worden.
 • Schulden
  Verder wordt naar uw financiële gegevens bij het Bureau Krediet Registratie gekeken. Indien u schulden heeft, heeft dat een negatief effect op de maximaal te verkrijgen lening. Mocht u bij het BKR een code hebben in verband met betalingsproblemen met leningen in het verleden, dan is het vaak erg lastig om NHG te krijgen.
 • Alimentatie
  Indien u alimentatie betaalt aan uw ex-partner, wordt het bedrag dat u per jaar aan alimentatie betaalt in mindering gebracht op uw inkomen. Alimentatie die betaald wordt voor kinderen, wordt buiten beschouwing gelaten.

Oversluiten van bestaande hypotheek

U kunt NHG ook aanvragen bij het oversluiten van uw huidige hypotheek. Vanaf 2021 gelden voor het oversluiten naar NHG strengere regels: alleen een rentevoordeel is niet meer voldoende. NHG geeft verschillende redenen waarbij het oversluiten met NHG mogelijk is. Denk hierbij aan een verhoging voor kwaliteitsverbetering (en/of energiebesparende voorzieningen) en het omzetten van een aflossingsvrije lening naar een annuiteiten- of lineaire hypotheek.

Ook bij het oversluiten van een hypotheek geldt in 2023 eveneens een maximum hypotheekbedrag van € 405.000. Sinds 2020 geldt de voorwaarde dat je alleen nog kunt oversluiten naar NHG wanneer de waarde van de woning niet hoger is dan de kostengrens.

Bovenstaande is een summiere opsomming van de belangrijkste punten van de NHG. Kijk voor meer informatie op www.nhg.nl.