Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Overlijdensrisicoverzekering

Een belangrijk risico dat huizenbezitters lopen, is dat vanwege het overlijden van 1 van de eigenaren van de woning door de achterblijver(s) de woonlasten niet meer opgebracht kunnen worden. Dit risico is af te dekken met een levensverzekering. De meest gekozen vorm van een levensverzekering is de overlijdensrisicoverzekering.

Factoren bij een overlijdensrisicoverzekering

Buiten de emotionele gevolgen, zijn er in het geval van overlijden vaak ook ingrijpende financiële gevolgen. Dit kan zijn in de vorm van een inkomensdaling (als een kostwinner komt te overlijden) of kostenstijging (bijv. als er ineens kinderopvang geregeld moet worden). Op het moment dat u een hypotheek afsluit, dient u goed na te denken over deze gevolgen. Het hangt hierbij van verschillende factoren af in hoeverre u er verstandig aan doet dit risico af te dekken. De belangrijkste factoren hebben we hieronder op een rij gezet.

Eisen hypotheekinstelling

Bij het aangaan van een hypotheek, is het benodigde hypotheekbedrag in veel gevallen hoger dan de waarde van de gekochte woning. Dit hangt samen met het feit dat een deel van de kosten van de aankoop vaak meegefinancierd worden in de hypotheek. Dit betekent dat ook de hypotheekinstelling risico loopt indien uw inkomenssituatie (ingrijpend) mocht veranderen. Mocht u - in het ergste geval - de hypotheeklasten niet meer kunnen voldoen, dan heeft de hypotheekinstelling het recht uw woning te verkopen. Indien de verkoopwaarde lager ligt dan het hypotheekbedrag, kan dit zeer nadelig uitpakken voor de hypotheekinstelling. Aangezien een dergelijk scenario zich voor zou kunnen doen in het geval van overlijden, eisen de meeste hypotheekinstellingen dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit.

Hierbij hoeft meestal niet het volledige hypotheekbedrag afgedekt te worden. Stelregel bij meerdere hypotheekinstellingen is dat het bedrag dat geleend wordt boven de 80% van de marktwaarde van de woning dient te worden afgedekt.

De hypotheekinstelling zal tevens eisen dat de overlijdensrisicoverzekering verpand wordt. Hierdoor stellen ze zeker dat zij bij eventueel overlijden het recht hebben om de uitkering van de verzekering te gebruiken voor een aflossing van de hypotheek. Meestal zullen ze overigens met de nabestaande om tafel gaan zitten om te overleggen of dit wenselijk is.

Gezinssituatie

Hoe groter de financiële gevolgen van het overlijden van een gezinslid, des te belangrijker het is om dit risico goed af te dekken. Een alleenstaande heeft vaak geen baat bij het afdekken van dit risico en zal alleen het minimaal geëiste bedrag afdekken. Daarom kan het voor een alleenstaande zin hebben een hypotheekinstelling te zoeken die met zo weinig mogelijk overlijdensrisicodekking genoegen neemt. Voor een kostwinner van een gezin met 4 kinderen zal echter vaak gelden dat gekozen wordt voor een dekkingsbedrag dat een stuk hoger ligt dan wat door de hypotheekinstelling minimaal geëist wordt. Een stelregel die vaak aangehouden wordt is dat de nabestaande(n) zonder problemen moet(en) kunnen blijven wonen in de gekochte woning.

Financiële situatie

Bij het bepalen van de hoogte van de overlijdensrisicodekking, dient er gekeken te worden naar de totale financiële situatie. Indien er sprake is van (veel) eigen vermogen, is een lagere overlijdensrisicodekking nodig dan indien er bijvoorbeeld naast de hypotheek nog extra schulden zijn. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de overige voorzieningen. Denk hierbij aan de eventuele nabestaandenpensioenvoorzieningen. Indien de kostwinner een zeer ruime nabestaandepensioensregeling heeft, is een minder hoge overlijdensrisicodekking nodig dan wanneer er vrijwel niets geregeld is.

Kosten van de overlijdensrisicoverzekering

Bij iedere verzekering dient u de afweging te maken tussen de kosten en de baten. Of te wel: wegen de kosten voor de verzekering op tegen de daarvoor geboden dekking. De kosten (premie) van een overlijdensrisicoverzekering zijn niet voor iedereen gelijk. De hoogte van de premie hangt af van o.a. uw leeftijd, geslacht, gezondheid, rokersgedrag (rokers krijgen vaak een opslag), inkomen, en van de opzet van de verzekering (looptijd en hoogte van de dekking). De laatste jaren zijn de premies vanwege de toegenomen concurrentie fors lager geworden. Er bestaan echter zeer grote verschillen tussen de verschillende verzekeraars. U doet er daarom verstandig aan om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

Overlijdenrisicoverzekering berekenen en vergelijken

Een overlijdensrisicoverzekering is in principe een zeer eenvoudige verzekering. De belangrijkste factor bij het bepalen van de beste verzekering is dan ook de hoogte van de verzekeringspremie.

Premie overlijdensrisicoverzekering berekenen en vergelijken