Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Renteconstructies

Wat is een renteconstructie?

Vrijwel iedere hypotheekinstelling biedt tegenwoordig de keuze uit een variabel rentetarief en diverse vaste rentetarieven voor allerlei rentevast perioden. Sommige hypotheekinstellingen bieden echter ook nog een derde mogelijkheid: de renteconstructie of rentevorm. Dit houdt in dat de hypotheekinstelling een constructie opzet, waarbij het meestal de bedoeling is om de effecten van een eventuele toekomstige rentestijging op te vangen of te verzachten. Al deze renteconstructies zijn afgeleid van van de variabele en vaste rente. De belangrijkste renteconstructies en hun kenmerken vindt u hieronder.

Direct de huidige hypotheekrentestanden vergelijken

De rentebedenktijd constructie

Aan het einde van een rentevaste periode dient u de rente opnieuw vast te zetten. Indien u een rentebedenktijd constructie afspreekt, biedt de hypotheekinstelling u daarvoor een wat langere periode. Afhankelijk van de precieze afspraak, heeft u één of twee jaar de tijd om het moment van vastzetten te bepalen. Hierdoor bent u minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat de oude periode eindigt. Voor deze service rekent de geldverstrekker veelal een opslag op het normale rentetarief.

Instaprente

Voordat u uw hypotheekrente voor een bepaalde periode met een daarbij behorend rentepercentage vastzet, heeft u bij de instaprente een periode de tijd om na te denken. U heeft dan, meestal gedurende de eerste één of twee jaar de mogelijkheid om in die periode de rente voor een langere periode vast te zetten. Het idee achter de instaprente is dat u een moment uitkiest binnen die periode, waarop de rente op het laagste niveau is aanbeland. De instaprente wordt vaak gekozen bij een dalende trend in de rente-ontwikkeling.

De bandbreedterente constructie

Bij een bandbreedte-rente is het tarief dat u betaalt gebaseerd op een variabele rente. Bij variabele rente wijzigt uw rente normaal gesproken zeer regelmatig. Bij een bandbreedte constructie is er een drempel ingebouwd waardoor uw rente pas wijzigt als de marktrente een dusdanige wijziging heeft doorgemaakt dat deze buiten de drempel is gekomen. Pas wanneer de marktrente buiten uw bandbreedte is gekomen, wordt uw rente gewijzigd met het gedeelte boven de drempel. Bij sommige hypotheekinstellingen is de drempel alleen op stijging van de rente van toepassing, bij andere zowel bij stijging als bij daling. Andere namen voor deze constructie zijn drempelrente, marge rente, bufferrente, balansrente, limietrente, rente select, rente riant, riante rente, varivast of stabielrente.

Plafondrente

Bij Plafondrente betaalt u een variabel rentetarief dat meestal maandelijks aangepast wordt. Als de rente stijgt, betaalt u echter nooit meer dan het renteplafond. Dit renteplafond spreekt u van tevoren af met de bank, evenals het variabele rentepercentage. Dit klinkt heel interessant, maar u dient rekening te houden met het feit dat het plafondrente tarief (veel) hoger is dan het normale variabele rentetarief. Of deze constructie interessant is, hangt dus af van de opslag die men hanteert op de normale variabele rente en van het renteplafond. Deze constructie staat ook wel bekend onder de naam CAP rente.

Middelrente

De naam middelrente wordt voor 2 verschillende constructies gebruikt. Bij de eerste variant wordt het te betalen rentepercentage berekend door een gemiddelde te nemen van het actuele rentetarief en het gemiddelde rentetarief over de afgelopen periode. Het rentetarief wordt hierdoor gemiddeld waardoor grote verrassingen uitgesloten zijn en u een redelijke mate van zekerheid heeft van constante woonlasten.

De tweede variant van middelrente wordt ook wel rentemiddeling genoemd. Dit vindt plaats als een hypotheek vroegtijdig wordt beëindigd en er tegelijkertijd een nieuwe hypotheek afgesloten wordt bij dezelfde geldverstrekker. De rente kan dan worden gemiddeld. Dit betekent dat er volgens een bepaalde formule een soort gemiddelde wordt genomen van de oude en de nieuwe rente, afhankelijk van de looptijden van de rentevaste perioden.

Rentemandjes

Bij rentemandje wordt uw totale hypotheekbedrag gesplitst in meerdere leningdelen. Vaak staat 1 deel voor één jaar vast of wordt gekozen voor een variabel tarief. Daarmee profiteert u van de lage rente. De andere delen krijgen een langere looptijd. Maar ze lopen niet gelijktijdig af, zodat u het risico voor een sterke stijging van de maandlasten beperkt houdt.

Bij de meeste hypotheekinstellingen kunt u een dergelijke rentemix uiteraard ook zelf samenstellen. Het voordeel van een rentemandje is echter dat er een korting geboden wordt op de standaardtarieven. Het nadeel is dat u vast zit aan een aantal mogelijkheden, waardoor het minder flexibel is dan een normale rentemix.

Is een renteconstructie interessant?

Bovenbeschreven renteconstructies zijn zeker niet alle beschikbare constructies. Renteconstructies lijken allemaal wel erg aantrekkelijk, maar kennen als nadeel dat u zelf uiteindelijk de kosten van deze constructies betaalt. Het hangt daarom sterk af van uw persoonlijke situatie en de toekomstige rente-ontwikkeling of u er uiteindelijk baat bij zult hebben. Hierbij raden wij u sterk aan om vooraf goed te controleren wat er zal gebeuren indien u ergens in de toekomst tussentijds uw hypotheek wilt oversluiten. In de praktijk blijkt dat er dan veelal geheel andere (veel ongunstiger) boeterente berekeningen gehanteerd worden dan bij een standaard rentevastperiode.