Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Internationaal sparen

Wat is internationaal sparen?

Als u spaargeld wegzet bij een bank wilt u daarvoor een vergoeding krijgen: de spaarrente. Nu zijn er periodes waarin de spaarrente hoog is, maar ook tijden waarin deze enorm laag is. Vooral dan kijken spaarders naar mogelijkheden om elders meer rente voor hun geld te krijgen.

Daarbij kan blijken dat de rente bij banken in het buitenland hoger staat dan in Nederland. Dan kan het aanlokkelijk zijn om uw spaargeld te storten op een spaarrekening in een ander land. Bij een bank die niet in Nederland gevestigd is en ook geen bijkantoor in ons land heeft, en dus niet onder enige controle staat van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat noemen we internationaal sparen.

Hoogste deposito rente inclusief internationaal sparen

Direct internationaal sparen: ingewikkeld

U kunt ervoor kiezen om zelf contact te zoeken met een bank in een ander land, en daar een spaarrekening te openen. Dat gaat nog niet zo gemakkelijk. Identificatie, geld overboeken, communicatie. dat is allemaal behoorlijk ingewikkeld. Alleen als de bank zich bewust op de Nederlandse markt richt en daar ook de communicatie op heeft ingericht kan dat eenvoudiger gaan.

Indirect internationaal sparen: via een platform

Nu zijn er ook mogelijkheden om internationaal te sparen via een platform. Een platform verzorgt dan het openen van de rekening bij de bank in het buitenland en ook de communicatie. Zelf hoeft u alleen een rekening te openen bij het platform om hen het verder allemaal te laten regelen. Met de komst van deze platforms - bijvoorbeeld Raisin - is het veel gemakkelijker geworden om te sparen bij een bank in het buitenland.

Aandachtspunten bij sparen in het buitenland

Dat het gemakkelijker is om internationaal te sparen neemt niet weg dat er punten zijn waar u zich goed van bewust moet zijn als u ervoor kiest om te sparen bij een bank in het buitenland. De voornaamste zijn de spaargarantie en de belastingheffing.

Spaargarantie in het buitenland

In alle landen die lid zijn van de Europese Unie (EU) geldt dat er een verplicht depositogarantiestelsel is - qua dekking gelijk aan de spaargarantie van Nederland. Overal in de EU geldt dus een dekking van € 100.000 per persoon, per bank. Belangrijk daarbij is wel de vraag of hoeverre het land in kwestie de garantie ook kan nakomen als dat nodig is. Denk daar goed over na voordat u besluit uw geld over te boeken.

Daarnaast is de dekking niet overal in euro's. Er zijn landen in de EU waar niet met euro's betaald wordt. De dekking is in die landen (o.a. Groot Brittannie en Tsjechie) omgerekend naar lokale valuta. Uw spaargeld is en blijft in euro's, maar bij een onverhoopt faillissement zult u de uitkering krijgen in die lokale valuta. Daarbij loopt u dus een valutarisico.

Belastingen bij sparen in een ander land

In Nederland moet u belasting betalen over uw hele "wereldvermogen", ofwel: over alles wat u bezit - ook spaargeld in het buitenland. Er zijn echter landen die de landelijke belastingen op vermogen door de bank laten inhouden op de rentevergoeding (bronheffing). Omdat u niet dubbel belasting wilt betalen is het belangrijk om hier goed naar te kijken en de bronheffing te voorkomen. De platforms kunnen u hierbij helpen.