Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Rente algemeen en spaarrente

Wat is rente?

Rente is de vergoeding die de geldverstrekker ontvangt voor het beschikbaar stellen van geld. Het rentepercentage dat de geldverstrekker in rekening brengt, bestaat uit een basisvergoeding en een opslag.

De hoogte van de basisvergoeding wordt vaak afgeleid van de "marktrente" zoals bijvoorbeeld Euribor.

Euribor is een afkorting van European Interbank Offered Rate. Euribor is de rente waartegen de Europese banken deposito's in euro bij andere Europese financiële tussenpersonen kunnen hebben. Elke werkdag wordt de Euribor-rente vastgesteld en doorgegeven aan deelnemende partijen en aan de pers. De hoogte van het Euribor tarief (en andere basisrente tarieven) hangt met name af van de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

Voor uitgebreide informatie over Euribor en de actuele Euribor tarieven, klik hier.

De opslag is een combinatie van de volgende factoren:

  • debiteurenrisico:
    er bestaat altijd een kans dat de degene die het geld leent niet aan zijn verplichtingen voldoet en dat de geldverstrekker zijn geld (en rente) niet krijgt. Dit wordt het debiteurenrisico genoemd. Hoe groter deze kans, des te hoger de rentevergoeding die de geldverstrekker zal eisen.
  • de uitleenperiode:
    op het moment dat de geldverstrekker een bedrag uitleent, kan hij er zelf niet meer over beschikken. Uiteraard is dit een nadeel voor de geldverstrekker. Als compensatie voor dit nadeel zal hij een vergoeding willen hebben. Hierbij geldt normaal gesproken dat de vergoeding hoger wordt naarmate de looptijd van de lening langer wordt. Dit komt tot uitdrukking in de rentetarieven: hoe langer de rentelooptijd (rentevast periode), des te hoger het rentetarief.
  • kosten:
    vaak moet de geldverstrekker kosten maken te samenhangen met zijn activiteiten. Hierbij moet u denken aan personeelskosten, marketing, etc. Deze kosten zal de geldverstrekker vergoed willen hebben en dus doorberekenen in het rentetarief.

Spaarrente

Op het moment dat u geld op een spaarrekening zet, bent u de geldverstrekker en is de spaarbank de partij die het geld leent. U dient dus te bepalen of sparen in uw situatie de beste oplossing is en welke rentevergoeding u minimaal wenst te krijgen op uw spaargeld. De belangrijkste factoren waar u naar moet kijken op het moment dat u een spaarvorm en spaarbank uitkiest, zijn:

Hoogte rentevergoeding:

De hoogte van de vergoeding die u op uw spaargeld krijgt is uiteraard een belangrijke factor. Er zijn zeer veel verschillende spaarvormen zodat een goede analyse u veel geld kan opleveren. Daarnaast kunt u naast sparen ook kiezen voor allerlei andere manieren om uw geld te investeren om zodoende rendement te kunnen maken. Sparen levert momenteel weinig rendement op en is daarom met name interessant als u het geld niet te lang kunt missen en/of als u geen of weinig risico wenst te lopen.

Risico:

Op het moment dat u geld op een spaarrekening zet, leent u geld aan de spaarbank. Op het moment dat deze spaarbank failliet zou gaan, zou dat normaal gesproken betekenen dat u uw spaargeld geheel kwijt kunt zijn! Om dit risico voor spaarders te verkleinen, is de garantieregeling (spaargarantie) in het leven geroepen. Deze regeling geeft spaarders tot bepaalde spaarsaldi bescherming indien een bank in gebreke blijft. Mocht u hogere bedragen sparen bij een bepaalde spaarbank, dan geldt echter wel dat u de kans loopt om een deel van uw spaargeld kwijt te raken. Alhoewel de kans dat een spaarbank failliet gaat niet zo groot is, dient u dit risico altijd wel goed in uw achterhoofd te houden! Zeker ook omdat je tegenwoordig als Nederlandse spaarder ook in het buitenland kunt sparen. Als u daarvoor kiest, kunt u te maken krijgen met buitenlandse garantiestelsels.

In zijn algemeenheid kent sparen echter een zeer laag risicoprofiel. Vergeleken met bijvoorbeeld beleggen in aandelen, is het uiteindelijke rendement bij sparen veel beter te voorspellen.

Flexibiliteit:

Vaak geldt dat de rente op een spaarvorm hoger wordt op het moment dat u het geld gedurende een langere periode afstaat. U spreekt bijvoorbeeld af om 3 jaar niet aan uw geld te komen. Dit gaat echter ten laste van de flexibiliteit: u kunt niet aan uw geld komen als u het tussendoor toch mogelijk mocht blijken te hebben.

Bijzondere voorwaarden:

Spaarrekeningen kennen vaak bijzondere voorwaarden. Denk hierbij aan rekeningen waarbij de rentevergoeding berekend wordt over het laagste saldo van een bepaalde periode. Of rekeningen waarbij u boetes betaalt op het moment dat u uw geld op wilt nemen. Hierbij dient u sterk rekening te houden bij uw keuze!

Actuele spaarrente vergelijken