Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Sparen en belastingen

Welke belastingen zijn van belang als je gaat sparen?

In Nederland moeten we belasting betalen over onze inkomsten. Dat gaat niet alleen om inkomsten uit werk (en woning), maar ook over inkomsten uit vermogen. Spaargeld valt onder dat vermogen. Het wordt in het boxenstelsel van de inkomstenbelasting belast in box 3: Inkomen uit sparen en beleggen.

Vermogensrendementsheffing

Vroeger moest men vermogensbelasting betalen – dat stond los van de inkomstenbelasting. Nu wordt niet meer het vermogen zelf belast, maar de inkomsten uit uw vermogen. Uw vermogen, dat zijn uw spaargelden en beleggingen minus uw eventuele schulden. Het inkomen uit vermogen kan spaarrente zijn, maar ook dividend of koerswinst over beleggingen.

Vrijstelling: het heffingsvrije vermogen

Niet iedere belastingplichtige moet vermogensrendementsheffing betalen. Er is een bedrag vrijgesteld, waardoor spaarders met een bescheiden vermogen hierover geen belasting hoeven af te dragen. Alleen over het bedrag dat boven deze vrijstelling uitkomt wordt belasting berekend. In specifieke gevallen kan er sprake zijn van een extra hoge vrijstelling.

Forfaitair rendement

In het belastingsysteem is er echter voor gekozen om niet de werkelijke inkomsten te belasten. In plaats daarvan berekent de fiscus een ‘forfaitair rendement’ over uw vermogen. Dit betekent dat er een bedrag wordt toegekend aan rendement. Wat u werkelijk aan inkomsten uit uw vermogen haalt, dat maakt daarbij niet uit. Of u nu meer inkomsten uit uw vermogen heeft gehaald of minder – u betaalt altijd belasting over het forfaitaire rendement.

Berekening belasting over spaargeld

Hoe wordt de belasting over uw spaargeld nu berekend?

  • Vermogen = bezittingen min schulden
  • Belastbaar vermogen = vermogen min vrijstelling
  • Belastbare inkomsten uit vermogen = forfaitair rendement over uw belastbaar vermogen
  • Belastingbedrag = vast percentage box 3 x belastbare inkomsten uit vermogen

Afhankelijk van de werkelijke rente op uw spaargeld kan het zo uitpakken dat het belastingbedrag hoger is dan het bedrag dat u aan spaarrente ontvangt.

Uitgebreide uitleg over de belasting in box 3 met actuele belastingtarieven.

Krijgt u wel de beste spaarrente? Vergelijk de rente op spaarrekeningen!.