Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Eerlijk vergelijken
volledig onafhankelijk
Hoogste spaarrente - zakelijke spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden
Onder zakelijk sparen verstaan wij spaarrekeningen voor o.a. bedrijven, zelfstandigen, ondernemers (zakelijk), stichtingen en verenigingen. Op deze pagina vergelijken wij de spaarrentes van zakelijke spaarrekeningen van een groot aantal spaarbanken. Hierbij gaat het om de spaarrekeningen waarbij geen beperkende voorwaarden gelden. Dat houdt in dat u bij deze rekeningen kosteloos en op ieder moment over uw spaargeld kunt beschikken. Daarnaast is de geboden rente zonder voorwaarden van toepassing en gelden evenmin rentestaffels.

De actuele spaarrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 21-3-2018.

Overzicht zakelijk sparen zonder voorwaarden


0,25%
DHB Bank - Voorspoedrekening zakelijk
Beheer van de rekening via telefoon of internet (internetsparen). Per maand zijn maximaal twee overboekingen toegestaan.
Voor meer informatie klik hier...

0,00%
t/m
0,10%
Knab - Flexibel Zakelijk Sparen
Bij deze zakelijke spaarrekening is een KNAB zakelijke betaalrekening verplicht. De spaarrekening zelf kent geen beperkende voorwaarden, maar aan de betaalrekening zijn wel kosten verbonden.
Voor meer informatie klik hier...

0,10%
Moneyou - Zakelijke Spaarrekening
Beheer van deze zakelijke spaarrekening gaat via internet. Deze rekening is ook bedoeld voor stichtingen en verenigingen.
Voor meer informatie klik hier...

0,00%
t/m
0,10%
SNS Bank - Zakelijk Sparen
Zakelijke spaarrekening waarbij het rentetarief afhangt van het spaarsaldo.
Voor meer informatie klik hier...

0,00%
t/m
0,05%
ING - Zakelijke Spaarrekening
Spaarrekening voor ondernemers.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
ASN Bank - Sparen Zakelijk
Zakelijke spaarrekening zonder beperkende voorwaarden. Zowel via internet als post te beheren.
Voor meer informatie klik hier...

0,00%
t/m
0,01%
Rabobank - Rabo BedrijfsSpaarRekening
Beheer van de rekening via internet en post.
Voor meer informatie klik hier...

0,00%
Van Lanschot - Spaarrekening zakelijk
De rentepercentages van deze zakelijke spaarrekening zijn variabel en kunnen op elk moment worden verhoogd of verlaagd.
Voor meer informatie klik hier...

Klik hier voor een overzicht van de spaarbanken die u op deze site kunt vinden...