Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Spaarrente België

Wat is de spaarrente in België?

De spaarrente in België is variabel: de rentetarieven kunnen wijzigen. De spaarrente in België ligt aardig in de lijn met de rentestand in Nederland. De totale rente op spaarrekeningen is wat hoger - dat heeft te maken met het rentesysteem.

Belgische banken werken met een ander rentesysteem dan wij: ze hanteren een basisrente en een ‘getrouwheidspremie’. Die getrouwheidspremie krijg je alleen als jouw geld voor een bepaalde periode (deze kan per bank verschillen) op de rekening blijft staan. In Nederland noemen we dat een spaarrekening met voorwaarden, in België is het de standaard.

De variabele spaarrente beweegt mee met de marktrentes. De rente die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert speelt hierbij een duidelijke rol. De ECB-rente wordt gebruikt om de inflatie te sturen.

Spaarrente België vergelijken

Vergelijk hieronder de hoogste spaarrentes in het buitenland:

Top 10 hoogste spaarrente - alle spaarrekeningen
Trade Republic - Rekening4,00%infoaanvragen
Santander Consumer Bank - Spaarrekening3,66%infoaanvragen
Banca Progetto (via Raisin) - Spaarrekening3,50%infoaanvragen
Distingo Bank (via Raisin) - Spaarrekening3,35%infoaanvragen
Nordax Bank (via Raisin) - Spaarrekening3,33%infoaanvragen
Collector (via Raisin) - Spaarrekening3,32%infoaanvragen
Klarna (via Raisin) - Spaarrekening3,29%infoaanvragen
InBank (via Raisin) - Spaarrekening3,24%infoaanvragen
Alisa Bank (via Raisin) - Spaarrekening3,19%infoaanvragen
CKV Spaarbank (via Raisin) - Spaarrekening3,04%infoaanvragen
Volledig overzicht...

Welke bank heeft de hoogste spaarrente in België?

De bank met de hoogste spaarrente in België wisselt doorlopend. De beste spaarrekening van België vind je op dit moment bij Santander Consumer Bank met 1,60% rent. Dat rentetarief is samengesteld uit 0,80% basisrente en 0,80% getrouwheidspremie. Ook Aion Bank (1,50%), ING België (1,40%) en NIBC Direct (1,40%) staan hoog in de vergelijking van Belgische spaarrentes

De rente voor deposito sparen is meestal hoger dan op een spaarrekening. Een deposito heet in België een termijnrekening. Daarmee zet je een bedrag voor een periode (van enkele maanden tot vele jaren) vast tegen een vastgesteld rentepercentage.

Naast spaarrekeningen en termijnrekeningen kent België de ‘kasbon’. Dat is meer beleggen dan sparen, want een kasbon is geen rekening op naam. Het is in feite een lening aan de bank, vergelijkbaar met een obligatie (een staatsobligatie heet in België ‘staatsbon’). Kasbonnen (of ‘kasbons’ in het Belgisch) zijn effecten, die je in een effectenrekening plaatst. Je kunt ze ook tussentijds verkopen om je geld terug te krijgen. Aan beleggen zijn wel kosten verbonden.

Kasbons vallen wel onder de Belgische spaargarantie, net als spaarrekeningen en termijnrekeningen.

Welke bank heeft de laagste spaarrente in België?

De bank met de laagste spaarrente in België kan dagelijks veranderen. Belgische banken die op dit moment een lage rente vergoeden zijn Fintro, BNP Paribas Fortis, Beobank en Argenta.

België heeft zelfs een wettelijk minimum op de spaarrente voor gereglementeerde spaarrekeningen. Banken mogen niet minder vergoeden dan 0,01% aan basisrente plus 0,10% aan getrouwheidspremie. Voor die premie moet geld minimaal één jaar op de rekening blijven staan.

Vanwege dat wettelijke minimum is een negatieve spaarrente in België niet mogelijk.

Betaal ik belasting op spaargeld in België?

In België betaal je in de basis 30% bronbelasting over de spaarrente. Dat wordt ingehouden door de bank en afgedragen aan de Belgische overheid. In Nederland betaal je belasting over jouw totale wereldinkomen - daar hoort ook inkomen uit vermogen in België bij. Dat zou dubbele belastingheffing betekenen.

Nederland heeft een verdrag met België om die dubbele belastingheffing te voorkomen. De bronbelasting kun je laten verminderen tot 0% door een “Attest Roerende Voorheffing Niet-inwoners” in te vullen. Daarmee krijg je volledige vrijstelling van de Belgische bronbelasting.

Kun je als Nederlander een spaarrekening openen in België?

Als Nederlander is het niet eenvoudig om een spaarrekening te openen in België. Veel Belgische banken stellen voor het openen van een rekening de voorwaarde dat je in België woont en dat kunt aantonen met een adres.
Via een internationaal spaarplatform zoals Raisin kun je wel gemakkelijk een spaarrekening openen in België. Regelmatig biedt de Belgische CKV Spaarbank via Raisin aantrekkelijke depositotarieven aan.

De Belgische bank Argenta heeft ook een Nederlandse vestiging: Argenta Spaarbank NV. Daar kun je als Nederlander online - zonder tussenkomst van een platform - een spaarrekening of deposito openen. Deze bank valt onder de Belgische spaargarantie. Argenta verstrekt ook hypotheken in Nederland met regelmatig een aantrekkelijke hypotheekrente.

Waar moet ik op letten bij het openen van een Belgische spaarrekening?

Bij het openen van een Belgische spaarrekening is het belangrijk om te letten op:

Spaargarantie

Geld bij een Belgische bank valt niet onder ons Nederlandse depositogarantiestelsel. De Belgische collectieve garantieregeling is qua dekking gelijk aan de Nederlandse spaargarantie: € 100.000 per persoon, per bank. Deze dekking is voorgeschreven voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Belasting

Om te voorkomen dat de Belgische bank bronbelasting inhoudt op de rente is het van belang om zo snel mogelijk het Attest Roerende Voorheffing Niet-inwoners in te vullen.

Getrouwheidspremie

De hoge totaalrente op Belgische spaarrekeningen bevat een getrouwheidspremie. Om die te krijgen moet je het geld een bepaalde periode op de rekening laten staan.