Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Spaarrente Brazilië

Wat is de spaarrente in Brazilië?

De spaarrente in Brazilië is wisselend. De Braziliaanse banken besluiten per dag welke rente ze willen vergoeden over spaargeld.

De rentestanden van Brazilië en Nederland liggen flink uit elkaar. Dat is te zien aan de rente van de centrale bank - Banco Central de Brasil, die sinds augustus 2022 op 13,75% staat. Die hoge rentestand is ontstaan na een serie van renteverhogingen sinds mei 2021, toen deze nog op 2,75% stond. Ter vergelijking: de rente van de Europese Centrale Bank (ECB) staat nu (januari 2023) op 2,5%.

Brazilië heeft geen spaargarantie van de staat. Wel is er een garantiefonds - Fundo Garantidor de Créditos (FGC) - dat wordt onderhouden door de financiële instellingen. Dit fonds garandeert tot 250.000 Braziliaanse real (afhankelijk van de koers ca 45.000 euro) per persoon, per bank.

Spaarrente Brazilië vergelijken

Vergelijk hieronder de hoogste spaarrentes in het buitenland:

Top 10 hoogste spaarrente - alle spaarrekeningen
Trade Republic - Rekening4,00%infoaanvragen
Santander Consumer Bank - Spaarrekening3,66%infoaanvragen
Banca Progetto (via Raisin) - Spaarrekening3,50%infoaanvragen
Distingo Bank (via Raisin) - Spaarrekening3,35%infoaanvragen
Nordax Bank (via Raisin) - Spaarrekening3,33%infoaanvragen
Collector (via Raisin) - Spaarrekening3,32%infoaanvragen
Klarna (via Raisin) - Spaarrekening3,29%infoaanvragen
InBank (via Raisin) - Spaarrekening3,24%infoaanvragen
Alisa Bank (via Raisin) - Spaarrekening3,19%infoaanvragen
CKV Spaarbank (via Raisin) - Spaarrekening3,04%infoaanvragen
Volledig overzicht...

Welke bank heeft de hoogste spaarrente in Brazilië?

De bank met de hoogste spaarrente in Brazilië bestaat niet. De rente over spaargeld is in Brazilië standaard: bij elke bank hetzelfde. De hoogte ervan is afhankelijk van de Selic - de basisrente van de Braziliaanse economie. Dat werkt als volgt:

  • Is het Selic-tarief hoger is dan 8,5% per jaar, dan is het spaartarief 0,5% per maand plus de TR-variatie;
  • Is de Selic gelijk is aan of kleiner dan 8,5% per jaar , is het spaarrendement gelijk aan 70% van de Selic plus de TR-variatie.

Op dit moment ligt de basisrente ruim boven de 8,5%, waardoor de spaarrente in Brazilië op 6% nominaal en 6,17% effectief (12x 0,5%) plus een toeslag ligt. Die toeslag is de TR (Taxa Referencial, referentietarief) en wordt ook centraal bepaald. De huidige schatting is dat de gemiddelde spaarrernte incl. TR uitkomt op ca 8,85%.

Een bekende grote bank die ook actief is in Brazilië is Santander uit Spanje. Banken die van oorsprong Braziliaans zijn: Itaú Unidbanco, Banco do Brasil, Banco Alfa, Banrisul en Bradesco en de staatsbank Caixa Economica Federal.

Welke bank heeft de laagste spaarrente in Brazilië?

Ook de bank met de laagste spaarrente in Brazilië bestaat niet, aangezien elke bank dezelfde spaarrente vergoedt.

Het rendement op een deposito - waarop je geld voor langere tijd vastzet - is meestal hoger dan op een spaarrekening. In Brazilië hebben ze CDB’s: bankdepositocertificaten. Dit zijn effecten - je leent er geld mee uit aan de bank en lijkt sterk op beleggen in obligaties. Geld in een CDB valt wel onder de garantieregeling FGC.

Betaal ik belasting op spaargeld in Brazilië?

Over spaargeld in Brazilië betaal je in principe geen belasting. Wie aangifteplichtig is moet de spaarrekening wel opgeven bij de Braziliaanse belastingdienst, maar er geldt een vrijstelling voor spaargeld. CBD’s en andere beleggingen zijn niet vrijgesteld van belasting in Brazilië.

Als je in Nederland woont betaal je in ons land belasting over jouw hele wereldinkomen, dus ook over spaargeld in Brazilië. Er is een verdrag tussen Nederland en Brazilië om dubbele belastingheffing te voorkomen - eventueel in Brazilië betaalde belasting kun je daardoor in de Nederlandse aangifte verrekenen.

Kun je als Nederlander een spaarrekening openen in Brazilië?

Een spaarrekening openen in Brazilië is voor een Nederlander alleen realistisch als je in Brazilië woont. Vanuit Nederland een Braziliaanse spaarrekening openen is erg bewerkelijk en waarschijnlijk onmogelijk.

Waar moet ik op letten bij het openen van een Braziliaanse spaarrekening?

Bij het openen van een Braziliaanse spaarrekening moet je op een aantal dingen letten:

Valutarisico

Een rekening in Brazilië bevat de Braziliaanse valuta: de real. De koers van de Braziliaanse real ten opzichte van de euro kan fluctueren. Daarmee loop je een koersrisico: je kunt er bij terugwisselen veel minder (maar ook meer) voor terugkrijgen in euros.

Spaargarantie

Spaargeld in Brazilië wordt niet gegarandeerd door de overheid, het garantiefonds wordt onderhouden door de Braziliaanse banken.

Beschikbaarheid en communicatie

Het valt te betwijfelen of het vanuit Nederland mogelijk is om een spaarrekening in Brazilië te openen. Heb je daar een woonadres, dan is het ook belangrijk dat je de taal beheers om goed met de bank te communiceren.