Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Spaarrente Zwitserland

Wat is de spaarrente in Zwitserland?

De spaarrente in Zwitserland is wisselend, afhankelijk van de marktrente en het beleid van de Zwitserse banken. De rente op spaarrekeningen kan elke dag aangepast worden.

De Swiss National Bank (SNB, centrale bank van Zwitserland) is van invloed op de rentestanden voor sparen. Zwitserland is geen lid van de Europese Unie (EU) en valt dus niet onder de Europese Centrale Bank (ECB). Het land heeft dan ook een onafhankelijke centrale bank en een eigen munt: de Zwitserse frank. De SNB heeft lange tijd een negatieve rente gehanteerd: van 2015 tot september 2022. Sindsdien is de rente in Zwitserland al enkele keren verhoogd in de strijd tegen de inflatie.

Spaarrente Zwitserland vergelijkenn

Vergelijk hieronder de hoogste spaarrentes in het buitenland:

Top 10 hoogste spaarrente - alle spaarrekeningen
Trade Republic - Rekening4,00%infoaanvragen
Santander Consumer Bank - Spaarrekening3,66%infoaanvragen
Banca Progetto (via Raisin) - Spaarrekening3,50%infoaanvragen
Distingo Bank (via Raisin) - Spaarrekening3,35%infoaanvragen
Nordax Bank (via Raisin) - Spaarrekening3,33%infoaanvragen
Collector (via Raisin) - Spaarrekening3,32%infoaanvragen
Klarna (via Raisin) - Spaarrekening3,29%infoaanvragen
InBank (via Raisin) - Spaarrekening3,24%infoaanvragen
Alisa Bank (via Raisin) - Spaarrekening3,19%infoaanvragen
CKV Spaarbank (via Raisin) - Spaarrekening3,04%infoaanvragen
Volledig overzicht...

Welke bank heeft de hoogste spaarrente in Zwitserland?

De bank met de hoogste spaarrente in Zwitserland kan per dag verschillen. Op dit moment is het de Kantonnale Bank van Luzern met een rente van 0,75% voor een spaarrekening zonder voorwaarden.

Dat is duidelijk minder dan de rente die we in Nederland op een spaarrekening kunnen krijgen. Ook op een deposito ligt het renteniveau in Zwitserland momenteel lager dan in ons land. Voor een rekening in Zwitserse franken moet je bovendien jouw euro’s omwisselen en loop je een koersrisico.

Welke bank heeft de laagste spaarrente in Zwitserland?

De bank met de laagste spaarrente in Zwitserland is wisselend. De gemiddelde rente op een spaarrekening is er gewoon laag. De grote Zwitserse bank UBS hanteert momenteel een spaarrente van slechts 0,10% voor een rekening in Zwitserse franken - op een rekening in euro’s zelfs 0,00%.

Diverse banken hebben in de tijd van de negatieve SNB-rente ook een negatieve rente doorberekend aan hun grote spaarklanten: bij hogere saldi moest de klant betalen voor de spaarrekening.

Betaal ik belasting op spaargeld in Zwitserland?

Je betaalt belasting op spaargeld in Zwitserland. De banken houden er standaard 35% bronbelasting in over de rente die ze uitkeren aan spaarders. De ingehouden bronbelasting kun je in jouw Nederlandse belastingaangifte (gedeeltelijk) verrekenen, omdat dubbele belastingheffing niet de bedoeling is.

Kun je als Nederlander een spaarrekening openen in Zwitserland?

Als Nederlander kan het lastig zijn om een spaarrekening te openen in Zwitserland. De meeste Zwitserse banken hebben de voorwaarde dat je in het land moet wonen, soms zelfs in een specifieke regio. Banken die deze eis niet hebben verlangen wel dat je persoonlijk naar een bankkantoor komt om de rekening te openen.
Met een echt groot spaarsaldo kun je wel in Zwitserland terecht - dat loopt dan via gespecialiseerde vermogensbeheerders. Dat was lange tijd interessant vanwege het Zwitserse bankgeheim. Inmiddels is het bankgeheim opgeheven en dus geen reden meer om spaargeld naar Zwitserland te brengen.

Waar moet ik op letten bij het openen van een Zwitserse spaarrekening?

Bij het openen van een Zwitserse spaarrekening moet je letten op het volgende:

Valutarisico

Omdat in Zwitserland niet met euro’s betaald wordt zijn spaarrekeningen er veelal in Zwitserse franken. Daarvoor moet je jouw euro’s omwisselen en later weer terugwisselen, waardoor je een koersrisico loopt. Bij sommige Zwitserse banken kun je ook sparen in euro’s.

Spaargarantie

Zwitserland is geen lid van de EU, de Europese spaargarantieplicht geldt er niet. Toch hebben ze een soortgelijke spaargarantie: er wordt 100.000 CHF per persoon, per bank gegarandeerd vanuit het Zwitserse depositogarantiestselsel. Hoeveel dit in euro’s is hangt af van de wisselkoers. Op dit moment is een Zwitserse frank ca 1 euro, dus ligt de garantie gelijk aan de Nederlandse spaargarantie.

Belasting

Zwitserse banken heffen bronbelasting over rente-uitkeringen. Gecombineerd met de lage spaarrente lijkt het niet erg interessant om geld in Zwitserland op een spaarrekening of deposito te zetten.