Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!
Overzicht spaarrente ASN Bank sparen
ASN Bank sparenDe ASN Bank is opgericht in 1960. De ASN Bank is de grootste duurzame bank van Nederland. Dit houdt in dat wie zaken doet bij de ASN Bank, bijdraagt aan het bevorderen van een duurzame samenleving. De ASN Bank investeert uw geld bijvoorbeeld niet in kinderarbeid of onnodig dierenleed. De ASN Bank is een onderdeel van de Volksbank, waar onder andere de SNS Bank ook onder valt. De ASN Bank biedt producten op het gebied van betalen, sparen en beleggen.

Garantieregeling: Nederlandse depositogarantiestelsel

De actuele spaarrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 22-4-2024.

Particuliere spaarrekeningen


Overzicht ASN Bank spaarrekeningen met voorwaarden


2,00%
Jeugdsparen
Rekening waarop (groot)ouders kunnen sparen voor (klein)kinderen. De spaarrekening staat op naam van het kind (van 0 tot 18 jaar). Tot zijn of haar achttiende verjaardag staat het geld vast. Tussentijds opnemen van spaartegoed is niet mogelijk, behalve voor aantoonbare studiekosten vanaf het voortgezet onderwijs.

0,55%
t/m
1,75%
Beleggingsrekening
Met de ASN Beleggingsrekening (voorheen Optimaalbeleggen) kunt u kiezen uit duurzaam sparen of duurzaam beleggen in de ASN Beleggingsfondsen.

0,55%
t/m
1,75%
Ideaalsparen
Flexibele, duurzame spaarrekening.

Overzicht ASN Bank deposito sparen


Deposito termijnrente*
1 jaar2,45 %
2 jaar2,85 %
3 jaar2,85 %
4 jaar2,65 %
5 jaar2,65 %
10 jaar2,75 %
* Getoonde rentes zijn jaarrentes
Depositosparen
Voor ASN Depositosparen met jaarrente geldt een minimuminleg van 500 euro. Bij tussentijdse opname kunnen aanzienlijke boetes gelden.

Overzicht van alle spaarbanken op deze site...

In de aankomende secties zullen we diverse aspecten van ASN Bank's spaarrente behandelen, zoals de huidige spaarrente, de historische ontwikkelingen, en hoe deze zich verhoudt tot andere banken. We zullen ook onderzoeken hoe je je spaarrente bij ASN Bank kunt verhogen, de hoogste spaarrente die de bank ooit heeft geboden, de voorwaarden om spaarrente te verkrijgen, hoe de spaarrente wordt berekend en het effect van het beleid van de Europese Centrale Bank op de spaarrente.

Wat is de huidige spaarrente bij ASN Bank?

De huidige spaarrente bij ASN Bank vindt u in het tabel op deze pagina:

Hoe kan ik mijn spaarrente bij ASN Bank verhogen?

Het verhogen van uw spaarrente bij ASN Bank is niet direct mogelijk, omdat de spaarrente wordt vastgesteld door de bank zelf. U kunt de spaarrente niet zelf aanpassen. De spaarrente wordt bepaald door de bank op basis van economische factoren zoals de rente op de geldmarkt en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

ASN Bank, een Nederlandse bank, stelt de spaarrente vast op basis van deze factoren. De spaarrente kan variëren en wordt periodiek aangepast. De bank publiceert deze informatie op haar website. Het is belangrijk om te weten dat de huidige spaarrente laag is door het huidige beleid van de ECB, dat lage rentetarieven hanteert om economische groei te stimuleren.

Hoewel u de spaarrente niet direct kunt verhogen, kunt u wel overwegen om uw geld te investeren in andere producten die mogelijk een hoger rendement opleveren. ASN Bank biedt diverse beleggingsmogelijkheden, zoals duurzame fondsen. Houd er rekening mee dat beleggen risico's met zich meebrengt en dat u mogelijk een deel van uw inleg kunt verliezen.

In het kort, de spaarrente bij ASN Bank wordt bepaald door de bank zelf en kan niet direct door de klant worden verhoogd. Overweeg andere investeringsopties voor een mogelijk hoger rendement.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de hoogste spaarrente bij ASN Bank?

De voorwaarden voor het verkrijgen van de hoogste spaarrente bij ASN Bank zijn het hebben van een lopende ASN Bankrekening, het storten van een minimumbedrag en het accepteren van bepaalde spaarvoorwaarden. ASN Bank, een toonaangevende Nederlandse bank, biedt verschillende spaarproducten aan met variërende rentepercentages. Om de hoogste rente te krijgen, moet u een lopende rekening bij ASN Bank hebben. Bovendien, is het vereist om een bepaald minimumbedrag op de spaarrekening te storten.

De specifieke voorwaarden verschillen per spaarproduct. Bijvoorbeeld, voor het ASN Ideaalsparen, het product met de hoogste rente, is een minimumbedrag van € 1 vereist en is de rente variabel. Daarentegen, voor ASN Depositosparen, moet u een minimum van € 500 storten en de rente is vast.

Het is ook belangrijk om de spaarvoorwaarden te accepteren die door de bank zijn opgesteld. Deze omvatten regels over opnames, rentebetalingen en het beëindigen van de spaarrekening. ASN Bank heeft ook het recht om de rente te wijzigen.

ASN Bank streeft naar duurzaam en ethisch bankieren. Daarom kunnen de spaarproducten van de bank beleggen in projecten die bijdragen aan maatschappelijke doelen, zoals klimaatbescherming en mensenrechten. Sparen bij ASN Bank betekent dus niet alleen het verkrijgen van een aantrekkelijke rente, maar ook het bijdragen aan een betere wereld.

Hoe wordt de spaarrente bij ASN Bank berekend?

De spaarrente bij ASN Bank wordt berekend op basis van het saldo op uw rekening en de actuele rentepercentage.

Deze bank bepaalt de spaarrente met behulp van een variabel rentepercentage, dat betekent dat het kan veranderen gedurende de looptijd van uw spaarrekening. Het rentepercentage wordt beïnvloed door verschillende economische omstandigheden, waaronder de marktrente, het beleid van de Europese Centrale Bank en de algemene economische situatie.

Bijvoorbeeld, als uw spaarsaldo €1000 is en de huidige rente is 0.1%, dan is de berekende rente €1 (€1000 x 0.1%). Deze rente wordt doorgaans jaarlijks bijgeschreven op uw rekening.

Het is belangrijk om te weten dat de rente 'op jaarbasis' wordt berekend. Dit betekent dat als u uw geld voor een deel van het jaar op de rekening laat staan, de rente pro rata wordt berekend. Bijvoorbeeld, als u uw geld 6 maanden op de rekening laat staan, krijgt u de helft van de jaarlijkse rente.

Ook moet worden opgemerkt dat bij ASN Bank, de rente wordt berekend over het laagste saldo van de rekening in een bepaalde maand. Dus als u geld opneemt halverwege de maand, dan wordt de rente berekend over het saldo nadat u geld heeft opgenomen.

Het is dus van belang om regelmatig de actuele rentepercentages te controleren en te overwegen hoe lang u uw geld wilt laten staan om de maximale rente te ontvangen.

Wat is het effect van de Europese Centrale Bank op de spaarrente van ASN Bank?

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft een directe invloed op de spaarrente van ASN Bank. De ECB bepaalt de basisrente in de eurozone, die op zijn beurt de rentetarieven bepaalt die banken zoals ASN Bank aan hun klanten aanbieden. Wanneer de ECB de basisrente verlaagt, moeten banken hun spaarrentes dienovereenkomstig verlagen. Dit is omdat banken hun geld goedkoper kunnen lenen van de ECB, waardoor er minder behoefte is om geld van spaarders aan te trekken.

Een voorbeeld hiervan is de periode na de financiële crisis van 2008, toen de ECB de basisrente verlaagde om economische groei te stimuleren. Dit resulteerde in een daling van de spaarrentes bij banken, waaronder de ASN Bank. Volgens gegevens van de Nederlandse Bank daalde de gemiddelde spaarrente in Nederland van ongeveer 3,5% in 2008 naar bijna 0% in 2020.

Het is ook belangrijk op te merken dat de ASN Bank, als ethische bank, zich inzet voor duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Dit kan ook invloed hebben op hun spaarrente, omdat ze mogelijk lagere rentes accepteren om in duurzame projecten te kunnen investeren. Echter, dit wordt ook beïnvloed door de ECB rente.

In conclusie, de ECB speelt een cruciale rol in de bepaling van de spaarrente van ASN Bank, maar andere factoren zoals de ethische standpunten van de bank kunnen ook een rol spelen. Het is essentieel om deze factoren in overweging te nemen bij het begrijpen van de spaarrente van ASN Bank.

Wat zijn de gevolgen van negatieve spaarrente bij ASN Bank op spaarders?

Negatieve spaarrente bij ASN Bank leidt tot verlies van spaargeld voor spaarders. Dit gebeurt omdat spaarders in feite betalen om hun geld bij de bank te stallen in plaats van rente te ontvangen. Het is belangrijk op te merken dat dit scenario nog niet is gebeurd, aangezien ASN Bank momenteel een positieve spaarrente aanbiedt.

Echter, als ASN Bank ooit overstapt op een negatieve spaarrente, kunnen spaarders hun spaargeld zien krimpen in plaats van groeien. Dit kan leiden tot een verminderde spaarbereidheid en kan spaarders ertoe aanzetten om naar alternatieve investeringsmogelijkheden te zoeken. Het kan ook leiden tot een daling van het vertrouwen in de bank en de bredere financiële sector, wat op zijn beurt kan leiden tot instabiliteit in de markt.

Daarom is het belangrijk voor spaarders om op de hoogte te blijven van de rentetarieven die door hun bank worden aangeboden en om hun spaar- en investeringsstrategieën dienovereenkomstig aan te passen. Bovendien kunnen spaarders overwegen om financieel advies in te winnen om hen te helpen navigeren door de potentiële gevolgen van negatieve spaarrentes.

In conclusie, hoewel ASN Bank momenteel geen negatieve spaarrente hanteert, zouden de gevolgen van een dergelijk beleid aanzienlijk kunnen zijn voor spaarders. Deze kunnen variëren van het verlies van spaargeld tot een vermindering van het vertrouwen in de financiële sector. Het is essentieel voor spaarders om alert te blijven en zich aan te passen aan eventuele veranderingen in het renteklimaat.

Spaarrente vergelijken

Vind de hoogste spaarrente door de spaarrente van verschillende aanbieders te vergelijken. Actuelerentestanden.nl vergelijkt spaarrekeningen van een groot aantal spaarbanken zodat u de beste spaarrekening kunt vinden. Zo kunt u een spaarrekening openen bij een bank met de hoogste rente en uw spaargeld veilig stallen. Actuelerentestanden.nl maakt spaarrente vergelijken eenvoudig en overzichtelijk.