Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!
Overzicht spaarrente Bigbank sparen
Bigbank sparenBigbank is een bank uit Estland. Bigbank is actief in de Baltische staten maar ook een aantal andere Europese landen waaronder Nederland. Bigbank heeft geen Nederlandse bankvergunning en valt dus niet onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.

Garantieregeling: Estlandse depositogarantiestelsel (Tagatisfond)

De actuele spaarrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 24-5-2024.

Particuliere spaarrekeningen


Overzicht Bigbank spaarrekeningen zonder voorwaarden


3,00%
Flexibel Sparen
Deze bank valt niet onder het Nederlandse garantiestelsel maar onder het Estlandse garantiestelsel. Beheer via internet.

Overzicht Bigbank deposito sparen


Deposito termijnrente*
3 maanden3,50 %
6 maanden3,60 %
9 maanden3,60 %
1 jaar3,50 %
2 jaar3,40 %
3 jaar3,30 %
4 jaar3,30 %
5 jaar3,30 %
6 jaar3,30 %
7 jaar3,30 %
10 jaar3,30 %
* Getoonde rentes zijn jaarrentes
Deposito
Inleg tussen de 1.000 en 100.000 euro. Een deposito kan alleen voortijdig beeindigd worden in bijzondere situaties. Er kunnen dan kosten in rekening gebracht worden.

Overzicht van alle spaarbanken op deze site...

Bigbank Spaarrente is een bepalende factor in de financiële groei van de spaarders. De huidige spaarrente bij Bigbank is variabel en hangt af van diverse factoren, zoals de marktrente en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Wat is de huidige spaarrente bij Bigbank?

De huidige spaarrente bij Bigbank vindt u in het tabel op deze pagina:

Hoe kan ik mijn spaarrente bij Bigbank verhogen?

U kunt uw spaarrente bij Bigbank verhogen door een spaarrekening met een hogere rente te kiezen of door uw spaargeld voor een langere periode vast te zetten.

Bigbank biedt verschillende soorten spaarrekeningen aan met variërende rentepercentages. Kies de spaarrekening met het hoogste rentepercentage om uw spaarrente te maximaliseren. Let echter op de voorwaarden zoals de minimale en maximale inleg, en de looptijd.

Daarnaast kunt u kiezen voor een depositorekening bij Bigbank. Bij een depositorekening zet u uw spaargeld voor een vaste periode vast in ruil voor een hogere rente. De rente op een depositorekening is vaak hoger dan die op een gewone spaarrekening. Let er wel op dat u uw geld voor de afgesproken periode niet kunt opnemen zonder een boete te betalen.

Het is ook belangrijk om te weten dat de rente op spaarrekeningen kan variëren afhankelijk van de marktcondities. Houd daarom de rentepercentages van Bigbank regelmatig in de gaten om te zien of er veranderingen zijn die uw spaarrente kunnen beïnvloeden.

Hoe wordt de spaarrente bij Bigbank berekend?

De spaarrente bij Bigbank wordt berekend op basis van het jaarlijkse nominale rentepercentage. Na deze initiële verklaring wordt de spaarrente bij Bigbank gekenmerkt door een vaste rente voor de gehele looptijd van de spaarrekening. Dit betekent dat ongeacht de marktfluctuaties, de rente die aan het begin van de looptijd is vastgesteld, constant blijft.

Het rentepercentage wordt toegepast op het totale saldo op de spaarrekening en jaarlijks uitbetaald. Bijvoorbeeld, als de vaste rente 1,5% is en het saldo op de rekening €10.000 is, zou de jaarlijkse rente €150 zijn.

Bovendien wordt de rente bij Bigbank op een samengestelde basis berekend. Dit betekent dat de rente die je in een jaar verdient, in het volgende jaar rente oplevert. Bijvoorbeeld, als je in het eerste jaar €150 aan rente verdient, zal die €150 in het volgende jaar ook rente opbrengen.

Het is belangrijk om op te merken dat Bigbank een Estlandse bank is die onder het Estse depositogarantiestelsel valt. Dit betekent dat spaargelden tot €100.000 per persoon per bank zijn gegarandeerd. Bigbank biedt ook deposito's met verschillende looptijden, variërend van 1 tot 10 jaar, met verschillende rentepercentages.

Samengevat, bij Bigbank wordt de spaarrente berekend op basis van het jaarlijkse nominale rentepercentage, met samengestelde rente en een vaste rente voor de gehele looptijd van de spaarrekening.

Wat is het effect van de Europese Centrale Bank op de spaarrente van Bigbank?

De Europese Centrale Bank beïnvloedt de spaarrente van Bigbank door het vaststellen van de basisrentevoet, die op zijn beurt de rentevoeten in de hele eurozone, inclusief die van Bigbank, beïnvloedt.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de macht om de basisrentevoet, de rente die banken betalen om geld te lenen van de ECB, vast te stellen. Wanneer de ECB de basisrentevoet verlaagt, worden leningen goedkoper voor banken, wat vaak leidt tot lagere spaarrentes voor klanten zoals die van Bigbank. Aan de andere kant, als de ECB de basisrentevoet verhoogt, worden leningen duurder voor banken, wat kan leiden tot hogere spaarrentes.

Bijvoorbeeld, in 2016, te midden van een periode van economische onzekerheid, verlaagde de ECB de basisrentevoet tot 0%. Dit leidde tot een daling van de spaarrentes bij veel banken, waaronder Bigbank. In 2018 bleef de basisrentevoet ongewijzigd, wat resulteerde in stabiele spaarrentes bij Bigbank.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de spaarrente van Bigbank ook beïnvloed wordt door andere factoren, zoals de economische omstandigheden in Nederland, de financiële gezondheid van Bigbank zelf, en de concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt. Bijvoorbeeld, ondanks de lage basisrentevoet van de ECB, biedt Bigbank in 2020 nog steeds een van de hoogste spaarrentes in Nederland, dankzij de sterke financiële positie van de bank en de felle concurrentie onder Nederlandse spaarbanken.

Dus, hoewel de ECB een aanzienlijke invloed heeft op de spaarrente van Bigbank, is het niet de enige factor die in overweging moet worden genomen bij het beoordelen van de spaarrente van Bigbank.

Wat zijn de gevolgen van negatieve spaarrente bij Bigbank op spaarders?

De gevolgen van negatieve spaarrente bij Bigbank voor spaarders zijn dat spaarders geld verliezen in plaats van verdienen op hun spaargeld.

Deze situatie ontstaat wanneer de rente die Bigbank rekent op spaargeld onder nul daalt. In plaats van rente te ontvangen op hun spaargeld, moeten spaarders betalen om hun geld bij de bank te houden. Dit heeft directe financiële gevolgen voor spaarders, omdat het de waarde van hun spaargeld vermindert.

In de praktijk betekent dit dat als een spaarder bijvoorbeeld €10.000 op hun spaarrekening heeft staan bij een negatieve spaarrente van -0,5%, zij aan het eind van het jaar €50 minder hebben. Dit wordt beschouwd als een verlies op het spaargeld.

Bovendien kan het invoeren van negatieve spaarrente door banken zoals Bigbank leiden tot een verandering in spaargedrag. Spaarders kunnen hun geld van hun rekeningen halen om te voorkomen dat ze moeten betalen voor het aanhouden van hun spaargeld. Dit kan leiden tot een toename van de vraag naar alternatieve spaar- en investeringsmogelijkheden, zoals investeringen in aandelen, obligaties of onroerend goed.

Het is echter belangrijk op te merken dat de invoering van negatieve spaarrente een maatregel is die banken kunnen nemen in reactie op buitengewone economische omstandigheden, zoals een zeer lage of negatieve inflatie. Het is geen standaardpraktijk en wordt over het algemeen als een laatste redmiddel beschouwd.

Spaarrente vergelijken

Vind de hoogste spaarrente door de spaarrente van verschillende aanbieders te vergelijken. Actuelerentestanden.nl vergelijkt spaarrekeningen van een groot aantal spaarbanken zodat u de beste spaarrekening kunt vinden. Zo kunt u een spaarrekening openen bij een bank met de hoogste rente en uw spaargeld veilig stallen. Actuelerentestanden.nl maakt spaarrente vergelijken eenvoudig en overzichtelijk.