Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!
Overzicht spaarrente ING sparen
ING sparenDe ING is een onderdeel van de ING Groep. De ING Groep is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale Nederlanden en de NMB Postbank Groep. ING Groep is in een groot aantal landen actief met een uitgebreid productassortiment op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer.

Garantieregeling: Nederlandse depositogarantiestelsel

De actuele spaarrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 16-7-2024.

Particuliere spaarrekeningen


Overzicht ING spaarrekeningen met voorwaarden


1,25%
t/m
1,60%
Groei Groter Rekening
Spaarrekening met variabele rente waarop ouders en grootouders kunnen sparen voor hun (klein)kind. De spaarrente hangt af van het spaarsaldo.

0,00%
t/m
1,50%
Oranje Spaarrekening
Beheer via internet en mobiel. Spaarrente kan afhankelijk zijn van de hoogte van het spaarsaldo.

0,00%
Kinderrekening
Combinatie van een betaalrekening en spaarrekening voor jongeren tot 12 jaar.

Overzicht van alle spaarbanken op deze site...

ING Spaarrente betreft het rendement dat klanten van ING ontvangen op hun spaargeld. In dit artikel zullen we de huidige spaarrente bij ING, de historische trends en de vergelijking met andere banken onderzoeken. We zullen ook ingaan op de mogelijkheden om uw spaarrente bij ING te verhogen, de hoogste spaarrente die ING ooit heeft aangeboden, en de voorwaarden om een spaarrente bij ING te krijgen. Bovendien zullen we bespreken hoe de spaarrente bij ING wordt berekend, het effect van de Europese Centrale Bank op de spaarrente en de gevolgen van negatieve spaarrente bij ING. Dit artikel is gebaseerd op feitelijke gegevens en biedt gedetailleerde informatie over elk onderwerp.

Wat is de huidige spaarrente bij ING?

De huidige spaarrente bij ING vindt u in het tabel op deze pagina:

Hoe kan ik mijn spaarrente bij ING verhogen?

De spaarrente bij ING verhoog je door te kiezen voor een spaarvorm met een hogere rente, zoals termijndeposito's of groeisparen. ING biedt verschillende spaarvormen aan. De reguliere spaarrekening heeft momenteel een lage rente, vaak onder de 0,01%. Vanwege de lage rente op reguliere spaarrekeningen, kan het interessant zijn om te kijken naar alternatieven.

Termijndeposito's, bijvoorbeeld, bieden vaak een hogere rente dan reguliere spaarrekeningen. Bij een termijndeposito zet je je geld voor een bepaalde periode vast, bijvoorbeeld voor 1, 2 of 5 jaar. Hoe langer de termijn, hoe hoger de rente meestal is. Echter, gedurende de termijn kun je niet bij je geld.

Een andere optie is groeisparen, waarbij je spaart tegen een variabele rente die toeneemt naarmate je langer spaart. Dit kan een goede optie zijn als je van plan bent om je geld voor een langere periode te laten staan.

Ten slotte, kan je je spaarrente bij ING ook verhogen door te kiezen voor een spaarvorm met een hoger risico, zoals beleggen. Het rendement op beleggingen kan hoger zijn dan de rente op een spaarrekening, maar er is ook een risico dat je (een deel van) je inleg verliest.

Let op: het is belangrijk om altijd goed na te denken over je keuzes en je goed te laten informeren voordat je besluit om over te stappen naar een andere spaarvorm of om te gaan beleggen.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de hoogste spaarrente bij ING?

De voorwaarden om de hoogste spaarrente bij ING te verkrijgen zijn het hebben van een lopende rekening bij ING, het instellen van automatische maandelijkse stortingen en het behouden van een minimaal spaarsaldo.

Ten eerste, de spaarder moet een lopende rekening bij ING hebben. Dit is een fundamentele voorwaarde, omdat ING de spaarrente direct op deze rekening stort. Ten tweede, het instellen van automatische maandelijkse stortingen is een vereiste. De hoogte van de stortingen kan variëren, maar frequente en regelmatige stortingen worden aangemoedigd om de hoogste spaarrente te verkrijgen. Ten derde, de spaarder moet een minimaal spaarsaldo behouden. Dit minimale saldo varieert per spaarrekeningtype, maar een algemene regel is dat hoe hoger het saldo, hoe hoger de rente.

Daarnaast kan de spaarrente variëren afhankelijk van de economische omstandigheden en het beleid van de Europese Centrale Bank. Het is daarom belangrijk om de huidige voorwaarden en tarieven te controleren bij de bank zelf.

ING biedt verschillende soorten spaarrekeningen aan, elk met hun eigen voorwaarden en spaarrentes. Bijvoorbeeld, de Oranje Spaarrekening biedt een variabele rente, terwijl de Bonus Spaarrekening een basisrente plus een bonusrente biedt als het geld voor een bepaalde periode op de rekening blijft staan.

Het is dus essentieel om de voorwaarden en kenmerken van elke spaarrekening te begrijpen om de meest geschikte keuze te maken op basis van uw eigen financiële situatie en spaardoelen.

Hoe wordt de spaarrente bij ING berekend?

De spaarrente bij ING wordt berekend op basis van het saldo op de spaarrekening en het huidige rentepercentage dat is vastgesteld door de bank. De berekening van de spaarrente bij ING volgt de formule: Spaarsaldo x Rentepercentage / 100. De rente wordt doorgaans jaarlijks of maandelijks bijgeschreven op de rekening.

ING stelt haar rentepercentage vast op basis van marktontwikkelingen. Deze marktontwikkelingen omvatten de Europese Centrale Bank (ECB) basisrente, inflatiepercentages en de algemene economische situatie. Het is belangrijk op te merken dat spaarrentes variabel zijn en kunnen veranderen.

Naast de basisrente, kunnen er bij ING ook andere soorten rentes zijn, zoals bonusrente of vaste rente. De bonusrente is een extra rentepercentage bovenop de basisrente, dat wordt toegekend als het spaargeld voor een bepaalde periode op de rekening blijft staan. De vaste rente is een rentepercentage dat wordt vastgesteld voor een bepaalde periode, ongeacht de marktontwikkelingen.

Bijvoorbeeld, als het saldo op een ING spaarrekening €1.000 is en het huidige rentepercentage 0,05% is, dan is de berekende spaarrente: €1.000 x 0,05% / 100 = €0,50 per jaar. Het is verstandig om de huidige rentetarieven van ING te controleren, aangezien deze kunnen variëren.

Het is ook belangrijk om te weten dat ING spaarrente belastingplichtig is. Dit betekent dat de rente die je verdient boven een bepaald bedrag, het zogenaamde heffingsvrij vermogen, belast wordt in box 3 van de inkomstenbelasting.

Wat is het effect van de Europese Centrale Bank op de spaarrente van ING?

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft een directe invloed op de spaarrente van ING. Specifiek, als de ECB de basisrente verlaagt, volgt ING gewoonlijk door ook haar spaarrente te verlagen.

De ECB bepaalt de basisrente voor de eurozone. Deze basisrente is de rente die banken betalen om geld te lenen van de ECB. Wanneer de ECB deze rente verlaagt, wordt het goedkoper voor banken zoals ING om geld te lenen. Dit resulteert vaak in een lagere spaarrente voor klanten van ING, omdat de bank minder rente hoeft te betalen aan spaarders om dezelfde hoeveelheid geld te kunnen lenen.

Bijvoorbeeld, in maart 2020 verlaagde de ECB de basisrente naar 0%. Dit leidde tot een verlaging van de spaarrente bij ING naar 0,01%, het laagste niveau ooit. Deze verlaging reflecteert de strategie van de ECB om het lenen van geld te stimuleren en de economische groei te bevorderen.

Echter, het beleid van de ECB is slechts één van de vele factoren die de spaarrente bij ING beïnvloeden. Andere factoren zijn onder andere de inflatie, de economische groei, en de vraag en aanbod van geld op de financiële markten. Elk van deze factoren kan bijdragen aan de fluctuatie van de spaarrente bij ING.

Dus, terwijl het beleid van de ECB een belangrijke rol speelt in de vaststelling van de spaarrente bij ING, moet het in samenhang met andere economische factoren worden beschouwd om een volledig beeld te krijgen van hoe de spaarrente wordt bepaald.

Wat zijn de gevolgen van negatieve spaarrente bij ING op spaarders?

De gevolgen van negatieve spaarrente bij ING op spaarders zijn onder andere het verlies van spaargeld en het ontmoedigen van sparen. Negatieve spaarrente betekent dat spaarders betalen om geld op hun rekening te houden in plaats van rente te ontvangen. Dit kan leiden tot een vermindering van de waarde van hun spaargeld. Bovendien kan het spaarders ontmoedigen om geld op de bank te zetten, wat invloed kan hebben op hun financiële stabiliteit en toekomstige investeringen.

De invoering van negatieve spaarrente kan ook het vertrouwen van klanten in de bank verminderen. Klanten kunnen ervoor kiezen om hun geld over te dragen naar andere banken met positieve rentetarieven of alternatieve investeringen te zoeken, zoals aandelen, obligaties of onroerend goed. Dit kan op de lange termijn gevolgen hebben voor de stabiliteit en liquiditeit van ING.

Bovendien kan negatieve spaarrente leiden tot hogere kosten voor ING. De bank kan mogelijk meer kosten maken om klanten te behouden of nieuwe klanten aan te trekken. Deze kosten kunnen uiteindelijk worden doorberekend aan de klanten via hogere tarieven voor andere diensten.

Het is belangrijk op te merken dat ING tot nu toe nog geen negatieve spaarrente heeft ingevoerd voor particuliere klanten. Echter, gezien de huidige economische omstandigheden en de lage rentestanden van de Europese Centrale Bank, is het mogelijk dat dit in de toekomst kan veranderen.

Spaarrente vergelijken

Vind de hoogste spaarrente door de spaarrente van verschillende aanbieders te vergelijken.

Actuelerentestanden.nl vergelijkt spaarrekeningen van een groot aantal spaarbanken zodat u de beste spaarrekening kunt vinden. Zo kunt u een spaarrekening openen bij een bank met de hoogste rente en uw spaargeld veilig stallen. Actuelerentestanden.nl maakt spaarrente vergelijken eenvoudig en overzichtelijk.