Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!
Overzicht spaarrente Openbank sparen
Openbank sparenOpenbank is een bank uit Spanje. Openbank is een onderdeel van Santander, een hele grote financiele instelling. Openbank biedt een betaalpakket aan waar de Open Spaarrekening een onderdeel van is.

Garantieregeling: Spaanse depositogarantiestelsel (FGD)

De actuele spaarrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 22-4-2024.

Particuliere spaarrekeningen


Overzicht Openbank spaarrekeningen zonder voorwaarden


2,65%
Open Spaarrekening
Openbank valt niet onder het Nederlandse garantiestelsel maar onder het Spaanse garantiestelsel. De Open Spaarrekening is onderdeel van het gratis betaalpakket van Openbank. Er geldt nu een actie: de eerste 6 maanden 3,65% rente over de eerste 1.000.000 euro spaargeld.

Overzicht Openbank deposito sparen


Deposito termijnrente*
3 maanden3,00 %
6 maanden3,00 %
1 jaar3,40 %
18 maanden3,30 %
2 jaar3,25 %
* Getoonde rentes zijn jaarrentes
Spaardeposito
Flexibele deposito rekening. Geen minimale storting en je kunt het geld tussentijds opnemen. Het rendement is dan wel veel lager.

Overzicht van alle spaarbanken op deze site...

Openbank Spaarrente is een financieel product dat door Openbank wordt aangeboden. Dit product stelt klanten in staat om rente te verdienen op hun spaargeld.

Wat is de huidige spaarrente bij Openbank?

De huidige spaarrente bij Openbank vindt u in het tabel op deze pagina:

Hoe kan ik mijn spaarrente bij Openbank verhogen?

U kunt uw spaarrente bij Openbank verhogen door een spaarrekening met een hogere rente te kiezen, regelmatig geld te storten en uw geld voor een langere periode vast te zetten. Openbank biedt bijvoorbeeld een deposito spaarrekeningen aan. De keuze voor een spaarrekening met een hogere rente kan uw spaarrente verhogen. Regelmatige stortingen verhogen ook uw spaarsaldo, wat kan leiden tot meer rente-inkomsten. Bovendien, wanneer u ervoor kiest om uw geld voor een langere periode vast te zetten, kan dit resulteren in een hogere spaarrente omdat banken vaak hogere rentepercentages aanbieden voor termijndeposito's.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de hoogste spaarrente bij Openbank?

De voorwaarden voor het verkrijgen van de hoogste spaarrente bij Openbank zijn het hebben van een actief Spaarrekening bij de bank, het voldoen aan de minimum saldo eisen en het accepteren van de voorwaarden van de bank.

Openbank, een digitale bank dochter van de Santander Groep, biedt verschillende spaarproducten aan. Voor het verkrijgen van de hoogste spaarrente, moet men een Welkom Spaarrekening openen. Deze rekening biedt een promotionele rente voor de eerste zes maanden. Het is belangrijk om te weten dat de bank na deze periode de rente kan wijzigen.

Daarnaast, de minimum saldo eis speelt ook een rol. Voor de Welkom Spaarrekening, er is geen minimum saldo vereist. Echter, om te blijven profiteren van de hoge rente, moet het saldo op de rekening op elk moment boven de nul blijven.

Tenslotte, klanten moeten de algemene voorwaarden van de bank accepteren. Deze omvatten onder andere het accepteren van elektronische communicatie en het naleven van de bank's beleid inzake gegevensbescherming.

Het is dus essentieel om deze voorwaarden te begrijpen en te voldoen om de hoogste spaarrente bij Openbank te verkrijgen.

Hoe wordt de spaarrente bij Openbank berekend?

De spaarrente bij Openbank wordt berekend op basis van het jaarlijkse nominale rentepercentage (JNR) en het spaarbedrag op uw rekening. Dit wordt dagelijks geaccumuleerd en maandelijks uitbetaald.

Elke dag wordt de rente berekend door het jaarlijkse nominale rentepercentage (JNR) te delen door 365 (het aantal dagen in een jaar) en dan te vermenigvuldigen met het spaarbedrag op uw rekening. Dit resulteert in een dagelijkse renteaccumulatie. Aan het einde van de maand wordt deze dagelijkse rente bij elkaar opgeteld en uitbetaald op uw spaarrekening.

Bijvoorbeeld, als uw JNR 0,5% is en u heeft €10.000 op uw spaarrekening, wordt uw dagelijkse rente berekend als (0,005/365) * 10000, wat resulteert in ongeveer €0,14 per dag. Na 30 dagen zou dit ongeveer €4,2 opleveren.

Het is belangrijk op te merken dat Openbank een variabele rente hanteert, wat betekent dat het JNR kan veranderen afhankelijk van de marktomstandigheden. Openbank zal u echter altijd vooraf op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de rentevoet.

Verder kan het rentepercentage variëren afhankelijk van het soort spaarproduct dat u heeft. Bijvoorbeeld, een spaarrekening kan een andere rente hebben dan een termijndeposito of een beleggingsfonds. Het is daarom altijd raadzaam om de specifieke voorwaarden van uw spaarproduct te controleren.

Wat is het effect van de Europese Centrale Bank op de spaarrente van Openbank?

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft een directe invloed op de spaarrente van Openbank. De ECB, die de monetaire politiek van de eurozone bepaalt, stelt de basisrente vast. Deze basisrente is de rente die banken zoals Openbank moeten betalen om geld te lenen van de ECB. Wanneer de ECB deze rente verlaagt, wordt het goedkoper voor banken om geld te lenen. Dit kan leiden tot een verlaging van de spaarrente die banken aan hun klanten aanbieden.

Bovendien, als de ECB besluit om de rente te verhogen, wordt het duurder voor banken om geld te lenen. Dit kan resulteren in een verhoging van de spaarrente. Het is echter belangrijk op te merken dat er ook andere factoren zijn die de spaarrente kunnen beïnvloeden, zoals de economische omstandigheden in het land en de financiële gezondheid van de bank zelf.

Bijvoorbeeld, in de periode 2015-2020 hield de ECB de rente op historisch lage niveaus om de economie te stimuleren. Dit resulteerde in lage spaarrentes bij banken, waaronder Openbank. Aan de andere kant, tijdens de financiële crisis van 2008, verhoogde de ECB de rente om inflatie tegen te gaan, wat leidde tot hogere spaarrentes.

Zo is het duidelijk dat het beleid van de ECB een cruciale rol speelt in het bepalen van de spaarrente van Openbank. Echter, het is ook belangrijk dat Openbank haar financiële strategie aanpast aan deze fluctuerende renteomstandigheden om haar klanten de best mogelijke spaarrente aan te bieden.

Wat zijn de gevolgen van negatieve spaarrente bij Openbank op spaarders?

Negatieve spaarrente bij Openbank leidt tot vermogensverlies voor spaarders. Als de spaarrente negatief wordt, betekent dit dat spaarders niet langer rente ontvangen op hun spaargeld maar in plaats daarvan kosten moeten betalen om hun geld bij de bank te houden. Het directe gevolg is een afname van het vermogen van spaarders.

Bijvoorbeeld, als een spaarder €10.000 op zijn spaarrekening heeft en de bank een negatieve spaarrente van -0,5% toepast, zou de spaarder aan het einde van het jaar €50 aan de bank betalen. Over een periode van 5 jaar zou dit een totale kostenpost van €250 betekenen.

In tegenstelling tot dit, bij een positieve spaarrente van 0,5%, zou diezelfde spaarder €50 aan rente ontvangen aan het einde van het jaar, wat over een periode van 5 jaar een totaal van €250 aan rente zou zijn. Het verschil tussen een positieve en negatieve spaarrente van 0,5% over een periode van 5 jaar op een spaarsaldo van €10.000 is dus €500.

Negatieve spaarrente kan ook gedragsveranderingen bij spaarders teweegbrengen. Sommigen kunnen ervoor kiezen om hun geld van de bank te halen en te investeren in andere vormen van beleggingen, zoals onroerend goed, aandelen of obligaties, in de hoop op een beter rendement. Anderen kunnen ervoor kiezen om meer uit te geven, omdat sparen financieel gezien niet aantrekkelijk is.

Echter, het is belangrijk op te merken dat niet alle spaarders gelijk worden beïnvloed door negatieve spaarrente. Het effect hangt af van de specifieke voorwaarden van de bank, zoals eventuele minimum- en maximumbedragen, en de persoonlijke financiële situatie van de spaarder. In sommige gevallen kunnen banken ook besluiten om de negatieve rente alleen toe te passen op rekeningen met aanzienlijke saldo's, wat het effect op kleine spaarders kan beperken.

Spaarrente vergelijken

Vind de hoogste spaarrente door de spaarrente van verschillende aanbieders te vergelijken. Actuelerentestanden.nl vergelijkt spaarrekeningen van een groot aantal spaarbanken zodat u de beste spaarrekening kunt vinden. Zo kunt u een spaarrekening openen bij een bank met de hoogste rente en uw spaargeld veilig stallen. Actuelerentestanden.nl maakt spaarrente vergelijken eenvoudig en overzichtelijk.