Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Vragen? Bel ons!

Rente en hypotheekrente

Wat is rente?

Rente is de vergoeding die de geldverstrekker ontvangt voor het beschikbaar stellen van geld. Het rentepercentage dat de geldverstrekker in rekening brengt, bestaat uit een basisvergoeding en een opslag.

Welke factoren bepalen de hoogte van de basisvergoeding?

De hoogte van de basisvergoeding wordt vaak afgeleid van de "marktrente" zoals bijvoorbeeld Euribor en de kapitaalmarktrente.

Euribor is een afkorting van European Interbank Offered Rate. Euribor is de rente waartegen de Europese banken deposito's in euro bij andere Europese financiële tussenpersonen kunnen hebben. Elke werkdag wordt de Euribor-rente vastgesteld en doorgegeven aan de deelnemende partijen. 24 uur later worden ze vervolgens gepubliceerd op de website van het European Money Markets Institute (EMMI) en onder andere op deze website.

Voor de kapitaalmarktrente wordt vaak gekeken naar de staatslening met een looptijd van 10 jaar. De hypotheekrente bij langere rentevaste perioden volgt de kapitaalmarktrente vaak redelijk goed.

De hoogte van het Euribor tarief (en andere basisrente tarieven) hangt met name af van de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de opslag?

De opslag is een combinatie van de volgende factoren:

Debiteurenrisico

Er bestaat altijd een kans dat de degene die het geld leent niet aan zijn verplichtingen voldoet en dat de geldverstrekker zijn geld (en rente) niet krijgt. Dit wordt het debiteurenrisico genoemd. Hoe groter deze kans, des te hoger de rentevergoeding die de geldverstrekker zal eisen.

De uitleenperiode

Op het moment dat de geldverstrekker een bedrag uitleent, kan hij er zelf niet meer over beschikken. Uiteraard is dit een nadeel voor de geldverstrekker. Als compensatie voor dit nadeel zal hij een vergoeding willen hebben. Hierbij geldt normaal gesproken dat de vergoeding hoger wordt naarmate de looptijd van de lening langer wordt. Dit komt tot uitdrukking in de rentetarieven: hoe langer de rentelooptijd (rentevast periode), des te hoger het rentetarief.

Kosten

Vaak moet de geldverstrekker kosten maken te samenhangen met zijn activiteiten. Hierbij moet u denken aan personeelskosten, marketing, etc. Deze kosten zal de geldverstrekker vergoed willen hebben en dus doorberekenen in het rentetarief

Historische rente en rente ontwikkeling

Zoals aangegeven, hangt de hoogte van de rentetarieven af van allerlei ontwikkelingen. Dit betekent dat de rentestanden niet constant zijn. Sterker nog: de rente ontwikkeling gaat historisch gezien met grote uitslagen gepaard. Het blijkt tevens heel lastig om deze rente ontwikkeling te voorspellen.

Hypotheekrente

In de basis is een hypotheek een lening waarbij de geldnemer zijn huis als onderpand voor de lening geeft. De geldverstrekker heeft het recht om dit onderpand te verkopen indien de geldnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Omdat de geldverstrekker dit recht heeft, is het debiteurenrisico laag ten opzichte van andere leningvormen. Vanwege dit lagere risico berekent de geldverstrekker bij een hypotheek een fors lager rentepercentage dan bij andere leningvormen zoals de persoonlijke lening (PL). Hierbij geldt dat het rentepercentage hoger wordt naarmate het risico hoger wordt. Dit risico wordt voor een groot deel bepaald door de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de lening: hoe hoger deze verhouding, des te hoger de risico opslag en dus des te hoger het hypotheekrentetarief.

Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijzen wij u naar de volgende informatiepagina's op deze site: